Oog voor elkaar

iStock Beeld: D66 Waalre

D66 Waalre laat niemand vallen . We ondersteunen mensen wanneer nodig. We willen inwoners informeren over het maken van gezonde keuzes. Er komen geen bezuinigingen op lokale zorg en ondersteuning.

Visie: Onze kijk op belangrijke zaken.
• Ondersteun mensen, wanneer nodig
• Zorg voor professionele hulp dichtbij
huis
• Voorkomen is beter dan genezen,
stimuleer een gezonde levensstijl
• Maak Waalre 100% toegankelijk voor
mensen met een beperking
• Zorg voor de jeugd, onze toekomst
• Geef aandacht aan de zelfstandigheid
van senioren

Daadkracht: Wat heeft D66 Waalre gerealiseerd?
• Het Plusteam, voor specialistische
zorg, alsnog gered
• Pilot Jeugdhonk: een binnenplek voor
de jeugd met contact jeugdwerkers
• Actieplan efficiënt bestrijden armoede
• Voorzieningen als Hazzo en Klooster
(beter) beschikbaar houden
• Alle scholen in Waalre geschikt voor
passend onderwijs
• Leerlingenvervoer met oog voor de
leerling
Ambitie: Wat willen wij gaan doen?
• Geen bezuiniging op lokale zorg en
ondersteuning
• Stimuleren gezonder leven inwoners
• Tijd en geld investeren in preventie
• Mantelzorgers effectief ondersteunen
• Aandacht geven aan mentale
gezondheid jeugd en jongeren
• Scan en uitvoeringsplan toegankelijkheid Waale, bij fysieke beperking
• Scholen ondersteunen: bij
leerachterstanden en met beweging
en gezonde voeding bij kinderen

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsmenu lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.