Oog voor veiligheid, kwaliteit en betaalbaar wonen.

iStock Beeld: D66 Waalre

D66 wil van Waalre een nog mooiere plek maken om te wonen. Met het vergroten van de leefbaarheid door 30km/h en geen doorgaand vrachtverkeer.

Visie: Onze kijk op belangrijke zaken.
• Waalre is een fantastische plek om
te wonen en te leven
• Zorg voor meer betaalbare woningen
• Versterk het dorpse en groene
karakter van Waalre
• Breng doorgaand verkeer buiten ons
dorp
• Creëer meer ruimte voor de fiets met
betere fietsverbindingen
• Stimuleer schone mobiliteit

Daadkracht: Wat heeft D66 Waalre gerealiseerd?
• Stille straatstenen op de traverse in
Waalre dorp
• Knip in doorgaand verkeer
• Vernieuwing fietspaden
• Sluipverkeer succesvol geweerd
• Woningbouw voor alle doelgroepen
gerealiseerd
• Langer beschikbaar houden van
sociale huurwoningen
• Nieuwe woningbouwplannen opgestart


Ambitie: Wat willen wij gaan doen?
• Leefbaarheid van de kernen vergroten
• Verkeer 30 km per uur beter
waarborgen en uitbreiden
• Geen doorgaand vrachtverkeer toestaan
• De fiets op nummer 1 in Waalre:
ruim baan met betere fietsverbindingen
• Schoolroutes veiliger maken
• Verbeteren van de luchtkwaliteit
en de gezondheid van onze inwoners
• Actieplan betaalbaar wonen koop
en huur

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsmenu lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.