Raadsprogramma Toekomst voor Waalre

Raadsprogramma 2022 – 2026

Waalre is een kleine en zelfstandige gemeente in de regio Zuidoost-
Brabant die onderdeel uitmaakt van de Brainportregio Eindhoven. Onze gemeente is groen, fijn en goed om in te wonen, werken en verblijven. Dat willen we in de toekomst zo houden. De wereld is in ontwikkeling en Waalre ontwikkelt daarin mee. Als gemeenteraad hebben wij in deze nieuwe bestuursperiode opnieuw de verantwoordelijkheid onze koers te bepalen. Daarom hebben wij in het raadsprogramma “Toekomst voor Waalre” een aantal thema’s/onderwerpen benoemd die onze volle aandacht hebben de komende vier jaren.

Toekomst van Waalre

Beeld: Gemeenteraad Waalre