Presentatie top 5 kieslijst D66 Waalre

D66 Waalre presenteert met trots de top-5 van de kieslijst

De afgelopen weken hebben de leden van D66 Waalre gestemd voor de lijst waarmee D66 zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. D66 Waalre presenteert met trots de top-5 van de kieslijst. Vernieuwing en diversiteit zijn hierbij sleutelwoorden; een nieuwe lijsttrekker en nieuwe enthousiaste kandidaatsraadsleden uit beide kernen.

Na vele jaren met grote verdiensten treedt Kees de Zeeuw terug uit de raadsfractie van D66 Waalre. Als lijsttrekker wordt hij opgevolgd door Floris Schoots (41) die al eerder het fractievoorzitterschap van Kees had overgenomen. Floris is nu zo’n 8 jaar actief in de gemeenteraad, is inmiddels zeer ervaren en wordt door zijn verbindende houding zeer gerespecteerd binnen de raad.

Saskia Harks (53) is binnen de huidige raad ook een bekend gezicht. Sinds haar verkiezing in 2018 heeft zij zich als zeer betrokken raadslid ontwikkeld, met name gericht op participatie, cultuur en het sociaal domein.

De derde op de lijst is Michiel Roelofs (62), die nu ruim 4 jaar als factieondersteuner actief is binnen de D66-fractie. Vanuit zijn achtergrond is Michiel vooral betrokken bij bouwen & wonen en ruimtelijke plannen, zoals bij de planvorming van de nieuwe Traverse en het plan voor Den Hof.

Han Julicher (40) is sinds kort als fractieondersteuner voor D66 actief. Hij heeft een bestuurskundige achtergrond en brengt veel kennis en ervaring mee vanuit zijn werk als stafadviseur binnen een andere gemeente.

Onze nummer 5 op de lijst is Kyara Verstappen (21), student bestuurskunde. Zij is een zeer betrokken jonge democraat in hart en nieren. Voor haar zijn duurzaamheid en klimaat speerpunten, maar zij richt zich ook op ontwikkeling van cultuur en sport.

D66-waalre is blij met deze mooie lijst met een grote diversiteit aan goede kandidaten, die stuk voor stuk vanuit hun achtergrond veel kunnen bijdragen aan een fijne, veilige leefomgeving met oog voor iedereen in Waalre.
 
Fractie D66 Waalre

Kandidaten top 5 D66 Waalre GR2022

Beeld: D66 Waalre