Kwetsbare inwoners voorrang op wachtlijst huishoudelijke hulp

Sinds iedereen ongeacht inkomen huishoudelijke hulp kan aanvragen, wordt er veel meer beroep op gedaan. Met de krapte op de arbeidsmarkt daarbij, is er in Waalre nu een wachtlijst. D66 Waalre vindt dat de meest kwetsbare inwoners voorrang moeten krijgen, bij een wachtlijst voor huishoudelijke hulp. 

We willen dat gekeken wordt naar de persoonlijke omstandigheden van inwoners. Wie kan het moeilijkst de wachttijd zelf overbruggen? Dan kijk je naar het hele plaatje. Of iemand het zelf kan redden hangt niet alleen af van de medische problemen. Is er contact met familie of mensen in de buurt die kunnen helpen? Zijn er psychische problemen? Geldproblemen kunnen ook een rol spelen. 
Dat laatste ligt gevoelig. Een gemeente mag nu, volgens de wet, geen officiële inkomenstoets doen. De nationale overheid wil dit terug draaien. Maar het gaat tot 2026 duren tot de hoogte van inkomen weer meetelt. Sommige gemeentes lopen vooruit op die wet en doen nu al een inkomenstoets. Dat is niet onze keuze. Maar als je bij een inwoner aan de keukentafel zit, moet je wat ons betreft wel alles meenemen: luisteren en kijken naar de mens achter de aanvraag, niet alleen naar dingen die wel of niet op papier staan. Dat hebben we ook afgesproken in Waalre: eerst kijken naar de menselijke maat en dan naar de regels. Daarom en wegens de wachtlijst heeft D66 Waalre 23 mei de motie ‘Wachtlijstbeheer huishoudelijke hulp voor kwetsbare inwoners’ ingediend. Na advies van de wethouder en in overleg met partijen, is de motie wat aangepast. De hele raad, behalve ZW14, stemde voor. Gelukkig vindt bijna iedereen in de raad hetzelfde belangrijk: in krappe tijden extra oog voor inwoners die hulp het hardst nodig hebben!