Samen werken aan een duurzamer en gezonder Waalre

Deze tijd vraagt om slagkracht en creatieve ideeën.

Beter voorkomen dan genezen

Iedereen moet de juiste nodige zorg krijgen. Jeugdzorg en WMO vormen echter een zorgwekkend groeiende kostenpost op onze begroting. Zo vergoedt de gemeente in opdracht van de rijksoverheid de nodige huishoudelijke hulp voor iedereen. Hoe mooi zou het zijn als inwoners die het makkelijk kunnen, deze hulp op eigen initiatief zelf betalen? D66 zoekt vooral naar oplossingen die zorg kunnen voorkomen, zoals ons plan voor een jongerencentrum waar contact is met jeugdwerkers. We zien ook graag een urban-sportsplek buiten in Waalre, waar jong en oud kunnen sporten en elkaar ontmoeten. In laats van nóg meer geld voor BOA’s investeert D66 dus liever in preventie, hoewel opsporing ook belangrijk blijft. Preventie gaat ook over het veiliger maken van verkeerssituaties, met minder verkeer in Waalre en minder uitstoot. Ook investeren in kunst & cultuur, binnen en buiten onderwijs, draagt bij aan een gelukkig en gezond leven. Een betere dienstverlening van de gemeente, aan inwoners en ondernemers, hoort hier ook bij. D66 staat voor investeren in welzijn en gezondheid van onze inwoners, wat uiteindelijk minder kosten
geeft, waardoor onze gemeente financieel gezond blijft.

Samen sterk, in de regio en in Waalre

Dankzij regionale samenwerking blijft Waalre zelfstandig en welvarend. Het gaat om goede zorgvoorzieningen, maar ook om bereikbaarheid en een fijn woon- en werkklimaat. Dit schept ook verplichtingen. Waalre moet dus ook haar steentjes bijdragen. Zo bieden we ruimte aan immigranten, zoals kenniswerkers en vluchtelingen – niet alleen met woonruimte, maar ook met ruimte in ons hart. D66 wil dat elke inwoner zich welkom voelt, ongeacht afkomst, geloof, geslacht of seksuele voorkeur. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom namen we het initiatief om inwoners met bijstand jaarlijks 1.200 euro vrijstelling aan giften toe te staan. En ondernemers en verenigingen werden gesteund met 1.000 euro
voor het doen van de verplichte coronacheck. D66 blijft ook in moeilijke tijden opkomen voor het milieu. Vaart maken met de energietransitie was al uiterst urgent, maar nu nóg meer wegens de energiecrisis. Hier liggen grote kansen: het milieu verbeteren én onze
woonlasten terugdringen, voor huiseigenaren en huurders. Dit geldt natuurlijk ook voor afvalvermindering en meer biodiversiteit in het groen.

D66 Waalre Begroting 2023

“Weekblad De Schakel” - Beeld: Gemeente Waalre