D66 Waalre wil ‘Meer en slimmer samenwerken met inwoners’

Alleen dan kunnen we vooruit met onze ambities aangaande natuur, cultuur en zorg.

Kunst, cultuur en sport toegankelijker

Kunst, cultuur en sport kwamen tijdens corona in het gedrang. We willen zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en sociale verbinding. Samen met wijkcentra en brede scholen kunnen we komen tot een gevarieerder en beter toegankelijk aanbod

Juist nu er minder financiële ruimte is, hebben we elkaar nodig.

Juist nu er minder financiële ruimte is, hebben we elkaar nodig voor creatieve oplossingen, wegens corona en omdat de Rijksoverheid gemeentes steeds meer taken geeft. Gemeentes krijgen immers onvoldoende middelen voor al die taken. D66 blijft daarom lokaal belang landelijk aan de orde stellen, uitgaven kritisch volgen met focus op preventie in de zorg. Maar D66 kijkt dus verder dan alleen de hand op de knip en hogere lasten voor inwoners. Door samen te werken met inwoners kunnen we de leefbaarheid en de gezondheid van Waalre verbeteren.

Klantvriendelijkere gemeente.

Het is hard nodig de afstand tussen inwoners en gemeente te verkleinen. D66 wil dat de gemeente werkt aan beter contact met inwoners. Klantvriendelijker, sneller en accurater werken en meer openheid zijn essentieel voor meer vertrouwen.

Goed luisteren naar de samenleving,

Goed luisteren naar de samenleving, zorgt voor breed gedragen plannen. Daarmee hebben we al duidelijk verschil kunnen maken, zoals bij de Traverse en Jeugdzorg (Plusteam). Daar gaan we ook voor bij nieuwe projecten.

Schone en gezonde toekomst.

Ook ons groene Waalre heeft een forse opgave aangaande energiebesparing en groene energie. D66 wil een klimaatneutraal Waalre in 2050. Niet zozeer wegens klimaatafspraken, maar om Waalre groen en gezond door te geven aan onze kinderen. Wat wij belangrijk vinden: een goede belangenafweging tussen natuur, inwoners, bedrijvigheid en landschap, beperken van nadelige uitstoot, duurzame technieken en een betaalbare energietransitie.

Wonen.

Veel mensen wachten te lang op een geschikte woning en bouwlocaties zijn schaars. D66 wil vooral projecten voor specifieke doelgroepen realiseren. Kleinere woningen voor starters en gelijkvloerse woningen voor ouderen zorgen voor doorstroming. Wij gaan ook voor alternatieve en tijdelijke woningen, zoals snel en goedkoop te bouwen tiny houses.

Vertel ons wat er speelt!

D66 Waalre vraagt uw hulp. Valt u iets op? Positief of negatief, laat het ons weten en stuur ons een bericht. Als raadsleden controleren wij burgemeester en wethouders. Uw informatie helpt daarbij.

Zie ook de digitale uitgave in “de Schakel”

Fractie D66 Waalre

Floris Schoots
Kees de Zeeuw
Saskia Harks
Michiel Roelofs

Fractie 2018-2022 - Fractie 2018-2022 D66 Waalre Beeld: D66 Waalre