Wijzen naar een ander lost niks op voor de bestuurscrisis in Waalre

Burgemeester Brenninkmeijer gaf bij zijn afscheid een pakkend betoog: “De huidige bestuurscrisis maakt onmiskenbaar duidelijk. Niemand, niemand, kan er nu nog omheen. Er is voor iedereen werk aan de winkel. Er rust een zware verantwoordelijkheid op ieders schouder hier in deze raad”.

Raadszaal Waalre

Raadszaal Waalre - Raadszaal in gemeentehuis van Waalre “Het huis van Waalre” Beeld: D66 Waalre

Raadsbreed akkoord.

Hierna hebben wij samen met alle acht fractievoorzitters afgelopen donderdag – enkele uren na het aangekondigde vertrek van zowel onze burgemeester als de wethouders – besproken hoe we hieraan opvolging kunnen geven en hoe we de huidige bestuurscrisis aan moeten pakken. Unaniem hebben wij hierbij aangegeven samen te gaan kijken of een raadsbreed akkoord met een college van de hele raad tot de mogelijkheden behoort. In zo’n situatie is er geen coalitie, met eigen wethouders, en geen oppositie in de raad. Dat kan een goede oplossing zijn om door te werken voor de gemeente en voor de inwoners tot aan de verkiezingen. De handen ineen slaan voor ons dorp!

Dat iedereen hiervoor aan zelfreflectie moet doen is een ontegenzeggelijk feit. Maar wanneer bij het kijken in je spiegel slechts het beeld naar voren komt van een zelfbedachte tegenstander, werkt die spiegel niet naar behoren. Met het belang van Waalre voorop zal iedereen – hoe overtuigd ook van zijn of haar eigen gelijk – een pas op de plaats moeten maken.

Samen ombuigen.

Er zijn geen winnaars in deze bestuurscrisis, hooguit mindere verliezers. Het besef dat wij dit samen kunnen ombuigen in het voordeel van onze inwoners, leeft in ieder geval bij D66!