Op Elkaar Bouwen

Nu Voorschoten weer een eigen organisatie heeft en we onze blik hebben gericht op de Leidse regio, moeten we de komende jaren ook echt onze verantwoordelijkheid nemen. Dit is het moment om te bewijzen dat we bestaansrecht hebben als zelfstandig dorp, dat we als gemeenteraad een goed
voorzieningenniveau in stand kunnen houden en een gezonde boekhouding kunnen voeren. Dit is het moment om te laten zien dat we in Voorschoten op elkaar kunnen bouwen. Dat is waar D66 voor gaat!

Kloosterkapel Voorschoten - Beeld: Tilanus, CC BY-SA 3.0