Verkeer, mobiliteit en bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van ons dorp en de doorstroming van het verkeer is belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons dorp. Daarbij kiest D66 ervoor om fietsen, wandelen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en aantrekkelijker te maken. D66 geeft dus voorrang aan alternatieven voor de auto.

Kiezen voor de fiets

In onze dichtbevolkte regio is de fiets vaak het meest geschikte vervoermiddel. Ook voor woon-werkverkeer in de regio en naar Den Haag en Zoetermeer, wordt de fiets steeds meer gebruikt. Wij kiezen voor de fiets bij investeringen in bereikbaarheid. Er moet meer werk gemaakt worden van fietsenstallingen: fietsparkeerplekken mogen van ons ten koste gaan van autoparkeerplekken.

 • Om verkeersveiligheid en de snelheid van doorstroming te verbeteren willen we bestaande fietspaden verbreden en meer fietssnelwegen aanleggen naar omliggende gemeenten. Fietspaden zijn voor fietsers: scooters, snorfietsen en speed pedelecs verplaatsen we zoveel mogelijk naar de rijbaan. Onveilige situaties tussen snel en langzaam fietsverkeer en bij drukke knooppunten lossen we op.
 • Bij hoofdfietsroutes krijgen fietsers voorrang op auto’s, bijvoorbeeld bij verkeerslichten.
 • Wij ondersteunen nieuwe platforms voor deelfietsen en we willen dat er meer OV-fietsen komen op het station.
 • Vervoersstromen met verschillende snelheden worden van elkaar gesplitst.
 • De Schoolstraat blijft fietsvrij tijdens winkeltijden. We zorgen voor voldoende plek om de fiets te kunnen parkeren, zodat iedereen de winkels kan bereiken

Voorschoten in de Randstad

Het succes van de economie in onze regio komt voor een groot deel door de ligging midden in de Randstad en de nabijheid van de grote steden. Als we naar de toekomst kijken, dan zien we dat het noodzakelijk is om nog meer een nadrukkelijk onderdeel te worden van het Randstedelijk netwerk. Nieuwe verbindingen en intensiever gebruik van huidige verbindingen moet steeds een structurele meerwaarde hebben voor onze inwoners en ondernemers

 • D66 wil een mobiliteitsstrategie maken voor gehele regio.
 • D66 zet actief in op aansluiting van de regio op het Randstadrail Netwerk van Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer.
 • Om verkeersveiligheid en de snelheid van doorstroming te verbeteren willen we bestaande fietspaden verbreden en meer fietssnelwegen aanleggen naar omliggende gemeenten. Fietspaden zijn voor fietsers: scooters, snorfietsen en speed pedelecs verplaatsen we zoveel mogelijk naar de rijbaan. Onveilige situaties tussen snel en langzaam fietsverkeer en bij drukke knooppunten lossen we op. Ingrepen mogen niet ten koste gaan van voetgangers en lange afstand wandelpaden.
 • D66 wil dat de knelpunten voor de bereikbaarheid zoals het Lammenschansplein in Leiden en aan de zuidkant de Mall of the Netherlands in Leidschendam regionaal worden aangepakt.

Verkeer vergroenen

De auto blijft een belangrijke rol innemen op het gebied van mobiliteit en veel inwoners hechten aan de vrijheid die een eigen auto geeft. Tegelijkertijd zien we dat het aantal deelauto’s groeit. Wij willen een overstap van de eigen (brandstof-) auto naar de fiets, gedeeld vervoer en OV vergemakkelijken en als alternatief aantrekkelijker maken.

 • In het streven naar CO2-reductie, de vermindering van uitstoot van fijnstof en van de productie van geluid, wil D66 aantrekkelijke alternatieven stimuleren, zoals meer parkeerplaatsen voor deelauto’s die elektrisch rijden.
 • Auto’s, motoren en bromfietsen die meer geluid produceren dan wettelijk is toegestaan worden niet langer gedoogd.
 • Wij willen voldoende elektrische laadpalen in de verschillende wijken.
 • D66 wil dat Voorschoten aansluit bij stadsdistributie-initiatieven in de regio, waarbij vervoerders worden gestimuleerd om het laatste stukje vervoer samen te bundelen in kleine elektrische voertuigen. Op die manier wordt het aantal verkeersbewegingen verminderd, en minder fijnstof uitgestoten. Dat is dus veiliger en duurzamer.
 • Omdat het aantal fietsers toeneemt kunnen we het aantal parkeerplekken voor nieuwbouw verlagen. In de plaats daarvan maken we ruimte voor (elektrische) deelauto’s.
 • Parkeren op de Voorstraat wordt alleen voor vergunninghouders en het historische plein tussen Ambachtspad en Tramstraat maken we autovrij.