Dit zijn onze standpunten

Kasteel Duivenvoorde Beeld: Erfgoedhuis Zuid-Holland

Op deze pagina lees je de standpunten van D66 Voorschoten. Een van de grootste uitdagingen waar ons dorp voor staat is de bouw van voldoende betaalbare woningen.
Veel te lang heeft de woningbouw in Voorschoten nagenoeg stilgestaan. We hebben veel plannen gemaakt om eindelijk weer te gaan bouwen, maar een plan is nog geen woning. De komende jaren moeten daarom palen de grond in en zonnepanelen het dak op. Vooral in de sociale- en middensector moeten we een enorme slag maken. Inwoners, organisaties en ondernemers moeten op elkaar en vooral op de gemeente kunnen bouwen. Dat is geen vanzelfsprekendheid.

Te vaak kunnen inwoners dat namelijk niet. Omdat moeilijke beslissingen vooruit worden geschoven. Omdat op genomen besluiten wordt teruggekomen. Dat moet anders. Nu Voorschoten weer een eigen organisatie heeft en we onze blik hebben gericht op de Leidse regio, moeten we de komende jaren ook echt onze verantwoordelijkheid nemen. Dit is het moment om te bewijzen dat we bestaansrecht hebben als zelfstandig dorp, dat we als gemeenteraad een goed voorzieningenniveau in stand kunnen houden en een gezonde boekhouding kunnen voeren. Dit is het moment om te laten zien dat we in Voorschoten op elkaar kunnen bouwen. Dat is waar D66 voor gaat!