Regio en bestuurlijke samenwerking

Samen sterker
in de Leidse Regio

D66 kiest bewust voor de Leidse regio, want samen staan we sterker. Mensen zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden als het gaat om wonen, werken, sporten en ontspannen.
Een sterke regio met een krachtige economie en een goede bereikbaarheid, een kwalitatief hoog voorzieningenniveau waar de inwoners prettig kunnen wonen, vraagt om nauwe samenwerking.
Het bestuur moet efficiënt en effectief zijn, en aansluiten bij
haar inwoners.

Regionale opgave

We staan in de regio voor grote uitdagingen zoals energietransitie, klimaatverandering, veranderingen in mobiliteit en toename van de bevolking. Individuele gemeenten kunnen deze vraagstukken niet alleen oplossen. Daarom werkt de Leidse regio sinds een aantal jaren steeds intensiever samen. Afgelopen vier jaar zijn er enorme stappen gezet. Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten hebben een gezamenlijke toekomstagenda opgesteld, er is meer overleg tussen gemeentebesturen en er is bovenal meer
vertrouwen in de regio.
Grip op democratische controle op alle gemeenschappelijke regelingen waaraan onze gemeente deelneemt is een punt van zorg. De rol van de gemeenteraad wordt op een zorgwekkende manier uitgehold wanneer een groot deel van je beleid buiten goede beïnvloeding van je volksvertegenwoordigers wordt opgezet. In 2020
ging 30 % van onze begroting naar gemeenschappelijke regelingen.

  • Breng het aantal gemeenschappelijke regelingen in de Leidse Regio terug en geef één of enkele van de bestaande regelingen een bredere rol.
  • Zorg bij de bestaande gemeenschappelijke regelingen voor een duidelijke structuur en taakomschrijving, met een goede democratisch controleerbare organisatie.
  • Geef de pers en belangstellende inwoners toegang en middelen om deze gemeenschappelijke regelingen goed te kunnen volgen en te controleren. Hier worden belangrijke besluiten genomen, die het verdienen ook door buitenstaanders gevolgd te worden

Bestuurlijke toekomst

Voorschoten heeft deze periode onder leiding van onze D66 wethouder een belangrijke stap gezet. Er is een keuze gemaakt een belangrijk deel van de bestuurlijke spaghetti te ontvlechten. Door een duidelijke keuze te maken voor de Leidse regio en de ambtelijke fusie met Wassenaar te ontbinden hoeven onze ambtenaren zich niet meer te richten op zoveel verschillende partijen en taken. Dit proces is nog niet afgerond.
De komende periode moet duidelijk worden of dit inderdaad voldoende perspectief biedt voor een zelfstandige toekomst voor onze gemeente. Een gezonde zelfstandige gemeente heeft een bestuurlijke en ambtelijke organisatie die voldoende middelen en capaciteit heeft. Middelen en capaciteit om de uitdagingen aan te
kunnen die een zelfstandige gemeente het hoofd moet kunnen bieden, zoals momenteel in het domein (jeugd)zorg en welzijn en de woningbouwopgave. Deze capaciteit ontbrak toen we in het verleden alles zelf deden en ook toen we een gezamenlijke ambtelijke organisatie hadden met Wassenaar.
Nu proberen we het weer zelf, in hechte inhoudelijke samenwerking met andere gemeenten in de Leidse Regio. Dat moet een succes worden in de komende vier jaar. Lukt dat niet, dan is de onvermijdelijke conclusie dat we het niet zelf kunnen. Dat een kleine gemeente als Voorschoten niet de capaciteit heeft om goede voorzieningen te organiseren voor haar inwoners.
D66 vindt het belangrijk om te zorgen dat we in Voorschoten zo optimaal mogelijk kunnen wonen met alles wat Voorschoten te bieden heeft; de structuur die daarvoor nodig is, is daar ondergeschikt
aan.