Nieuwspagina

06.03.2024

Onze gemeente gaat 3 panden huren en verbouwen op het Treubplein / Schoolstraat om daar ambtenaren te huisvesten. Na het lezen van dit bericht, en de vele reacties op sociale media en na een uitgebreid gesprek met de ondernemersverenigingen heeft D66 raadslid Esther Mieremet vragen gesteld aan het college.

08.09.2023

Na een pauze van een halfjaar komt burgercommissielid Kay van der Hoop de fractie van D66 Voorschoten vanaf de maand september weer versterken. Kay is al sinds 2020 bij de fractie van D66 Voorschoten betrokken, en is in december 2021 benoemd tot burgercommissielid, toen nog voor de commissie Burger & Bestuur. Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is Kay zich bezig gaan houden met de commissie Wonen, Ruimte en Groen, waar hij nu ook weer mee aan de slag gaat.

05.07.2023

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 heeft D66 aandacht gevraagd voor onderwijshuisvesting. In het coalitieakkoord staat dat goede onderwijshuisvesting cruciaal is en prioriteit heeft, toch zijn de voorbereidingen nog niet gestart. Een grote teleurstelling voor meerdere basisscholen in Voorschoten.

17.06.2023

D66 was afgelopen donderdag in de commissievergadering positief over de centrumvisie die besproken werd. Het is een ambitieus plan om het centrum van ons dorp leefbaarder te maken.

08.05.2023

8 mei gingen D66-ers Patty, Jolien, Esther en Jeroen langs de deuren. Wat gaat er goed in de wijk, in het dorp? En wat kan er beter? Wat kan de gemeente doen en welke onderwerpen moeten we inbrengen in de gemeenteraad?

25.04.2023

D66 maakt zich zorgen om de onderwijshuisvesting in Voorschoten.

06.03.2024

Onze gemeente gaat 3 panden huren en verbouwen op het Treubplein / Schoolstraat om daar ambtenaren te huisvesten. Na het lezen van dit bericht, en de vele reacties op sociale media en na een uitgebreid gesprek met de ondernemersverenigingen heeft D66 raadslid Esther Mieremet vragen gesteld aan het college.

08.09.2023

Na een pauze van een halfjaar komt burgercommissielid Kay van der Hoop de fractie van D66 Voorschoten vanaf de maand september weer versterken. Kay is al sinds 2020 bij de fractie van D66 Voorschoten betrokken, en is in december 2021 benoemd tot burgercommissielid, toen nog voor de commissie Burger & Bestuur. Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is Kay zich bezig gaan houden met de commissie Wonen, Ruimte en Groen, waar hij nu ook weer mee aan de slag gaat.

05.07.2023

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 heeft D66 aandacht gevraagd voor onderwijshuisvesting. In het coalitieakkoord staat dat goede onderwijshuisvesting cruciaal is en prioriteit heeft, toch zijn de voorbereidingen nog niet gestart. Een grote teleurstelling voor meerdere basisscholen in Voorschoten.

17.06.2023

D66 was afgelopen donderdag in de commissievergadering positief over de centrumvisie die besproken werd. Het is een ambitieus plan om het centrum van ons dorp leefbaarder te maken.

08.05.2023

8 mei gingen D66-ers Patty, Jolien, Esther en Jeroen langs de deuren. Wat gaat er goed in de wijk, in het dorp? En wat kan er beter? Wat kan de gemeente doen en welke onderwerpen moeten we inbrengen in de gemeenteraad?

25.04.2023

D66 maakt zich zorgen om de onderwijshuisvesting in Voorschoten.

08.04.2023

Onlangs werd in de raadscommissie Burger en Bestuur de opzet van het onderzoek naar het debacle van het AB- huis besproken. Met de belangrijkste vraag: hoe kunnen we hiervan leren als gemeente? Bij een recente bespreking van dit onderwerp leek een enkele politieke partij slechts te voelen voor een intern onderzoek. Een slechte zaak. Gelukkig was het college van B&W overtuigd van nut en noodzaak van een onderzoek door een onafhankelijke, derde partij. 

17.03.2023

Het budget dat de gemeente voor het sociaal domein krijgt staat onder druk. Dit betekent dat er de komende jaren keuzes moeten worden gemaakt. In het beleidsplan Sociaal Domein 2023 van Voorschoten wordt dit nader uitgewerkt. D66 pleit hierbij voor een wijkgerichte aanpak.

30.01.2023

Inwoners van de Dobbewijk vragen aan onze gemeente aandacht voor het plaatsen van windturbines in hun wijk. Terecht en een onderwerp dat D66 breder wil bekijken. Op de vraag waar, hoeveel en onder welke voorwaarden windturbines in ons dorp het beste geplaatst kunnen worden is een afgewogen antwoord nodig. De partij heeft meer vragen over de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. D66 heeft het college daarom verzocht een notitie hierover te schrijven.

11.11.2022

D66 is buitengewoon teleurgesteld over het gemak waarmee het college een dag voor de begrotingsbehandeling een Raadsvoorstel op tafel legt waarin ze voorstelt het plan voor de bibliotheek plus niet door te laten gaan. Aan het begin van de raadsvergadering over de begroting heeft scheidend fractievoorzitter Adriaan Andringa voorgesteld om de begroting pas te behandelen nadat besluitvorming over de Bibliotheek Plus heeft plaatsgevonden. Groen Links en SP ondersteunden dit voorstel van orde.

28.10.2022

Fractievoorzitter Adriaan Andringa neemt afscheid van de gemeenteraad eind van dit jaar. Hij verhuist met zijn gezin naar München.

08.04.2023

Onlangs werd in de raadscommissie Burger en Bestuur de opzet van het onderzoek naar het debacle van het AB- huis besproken. Met de belangrijkste vraag: hoe kunnen we hiervan leren als gemeente? Bij een recente bespreking van dit onderwerp leek een enkele politieke partij slechts te voelen voor een intern onderzoek. Een slechte zaak. Gelukkig was het college van B&W overtuigd van nut en noodzaak van een onderzoek door een onafhankelijke, derde partij. 

17.03.2023

Het budget dat de gemeente voor het sociaal domein krijgt staat onder druk. Dit betekent dat er de komende jaren keuzes moeten worden gemaakt. In het beleidsplan Sociaal Domein 2023 van Voorschoten wordt dit nader uitgewerkt. D66 pleit hierbij voor een wijkgerichte aanpak.

30.01.2023

Inwoners van de Dobbewijk vragen aan onze gemeente aandacht voor het plaatsen van windturbines in hun wijk. Terecht en een onderwerp dat D66 breder wil bekijken. Op de vraag waar, hoeveel en onder welke voorwaarden windturbines in ons dorp het beste geplaatst kunnen worden is een afgewogen antwoord nodig. De partij heeft meer vragen over de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. D66 heeft het college daarom verzocht een notitie hierover te schrijven.

11.11.2022

D66 is buitengewoon teleurgesteld over het gemak waarmee het college een dag voor de begrotingsbehandeling een Raadsvoorstel op tafel legt waarin ze voorstelt het plan voor de bibliotheek plus niet door te laten gaan. Aan het begin van de raadsvergadering over de begroting heeft scheidend fractievoorzitter Adriaan Andringa voorgesteld om de begroting pas te behandelen nadat besluitvorming over de Bibliotheek Plus heeft plaatsgevonden. Groen Links en SP ondersteunden dit voorstel van orde.

28.10.2022

Fractievoorzitter Adriaan Andringa neemt afscheid van de gemeenteraad eind van dit jaar. Hij verhuist met zijn gezin naar München.

Toont 12 van 39