Economie en Werk

Voorschoten ligt stevig ingebed in de Leidse Regio, een gebied met een actieve, innovatieve economie. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, ondernemers en de gemeenten resulteren in nieuwe opleidings-, gezondheids- en duurzaamheidsinitiatieven, die onze samenleving klaarmaken voor de toekomst.
Een goede economie kan niet zonder scholing, een goed vestigingsklimaat en een sfeer van samenwerking. De combinatie wonen, werken en leven schept onze innovatieve regio.

Regio

D66 ziet kansen in de regionale samenwerking op gebied van economie, werkgelegenheid, toerisme en recreatie. Ondernemingen leveren goederen, diensten, kennis en banen op. Ondernemers zien de kansen en uitdagingen van de toekomst en willen hun eigen bedrijf daaraan aanpassen. D66 vindt dat de gemeente ruimte moet geven aan ondernemers, mogelijkheden tot groei moet bieden en innovatie moet stimuleren. De kansen van de Leidse regio liggen in de vele mogelijkheden die hier aanwezig zijn: van de diverse economische centra (zoals het Leiden Bio Science Park en de andere bedrijventerreinen) tot de vele onderwijsinstellingen en trekpleisters als Kasteel Duivenvoorde Landgoederen. Voor economische groei is een goede bereikbaarheid van groot belang.

Klaar voor de uitdagingen van morgen

Er komt veel op ons af: digitalisering, vergrijzing, energie- en klimaatcrises. Onze economie moet opgewassen zijn tegen deze uitdagingen, en ook de innovatieve oplossingen ervoor bedenken, uitvinden, maken en verkopen. D66 maakt beleid met een lange termijnvisie, maar houdt ook in het achterhoofd dat de wereld van
over tien jaar niet te voorspellen is. We moeten ons dus voorbereiden en de ruimte houden voor nieuwe ontwikkelingen.
Uitgangspunt is dat alle inwoners een voldoening gevend leven kunnen hebben.

 • Door de coronapandemie kent iedereen het belang van een goede en betrouwbare internetverbinding thuis. De gemeente moet meer regie nemen over de aanleg van glasvezelverbindingen, zodat die zo snel mogelijk plaatsvindt zonder grootschalige en langdurige verstoring.
 • D66 wil inwoners helpen digitaal vaardiger te worden zodat ze makkelijker en sneller een baan kunnen vinden. Daarom moet de gemeente samen met cultuur- en welzijnspartners onderwijsprogramma’s voor digitale vaardigheden aanbieden.
 • We moeten voldoende handige mensen op leiden. De verpleging, de bouw, de maakindustrie hebben goed geschoolde praktische arbeidskrachten nodig.

Ruimte voor onderneming en inspireren door te verbinden

Ondernemingen leveren goederen, diensten, kennis en banen op. Ondernemers zien de kansen en uitdagingen van de toekomst en willen hun eigen bedrijf daaraan aanpassen. D66 vindt dat de gemeente ruimte moet geven aan ondernemers, mogelijkheden tot groei moet bieden en innovatie moet stimuleren.

 • Voor D66 is het belangrijk dat de economische agenda regionaal wordt opgesteld. De Bedrijventerreinen strategie van Economie071 is een goed voorbeeld. D66 wil deze strategie uitbouwen naar de komende dertig jaar, zodat er voldoende voorspelbaarheid is bij bedrijfsinvesteringen.
 • Bedrijventerreinen zijn belangrijk als banenmotor voor de regio, en moeten dus vanuit de woongebieden goed bereikbaar blijven. Ook kunnen leegstaande panden op bedrijventerreinen niet zomaar worden omgevormd tot woonwijken: de nabijheid van banen is juist de reden dat veel mensen in onze regio willen wonen en willen blijven wonen. We zijn daarom zuinig op onze bedrijventerreinen.
 • We willen dat ondernemers één aanspreekpunt krijgen voor al het contact met de regionale gemeenten.
 • Er moeten betaalbare mogelijkheden komen voor nieuwe ondernemingen om door te groeien van startup naar scale-up. Hierop is nu onvoldoende regie. We willen bedrijven die elkaar versterken zoveel mogelijk clusteren.

Aantrekkelijk centrum, winkels dichtbij

Het centrum moet een aantrekkelijke mengeling zijn van diverse winkels, diverse horeca en uitgaansmogelijkheden. Goede bereikbaarheid en genoeg parkeerplaatsen zijn daarvoor belangrijk. Leegstand moeten we voorkomen.

 • De Voorstraat is één van de visitekaartjes van Voorschoten. Het is de laatste jaren steeds meer een horecastraat geworden. D66 is voorstander van een bruisend centrum, dus wij ondersteunen deze ontwikkeling. We willen de grotere terrassen behouden. Parkeren hier wordt alleen voor vergunninghouders en het historische plein tussen Ambachtspad en Tramstraat maken we autovrij.
 • Ook op de Schoolstraat en het Treubplein is ruimte voor meer horeca. Het Treubplein maken we autovrij en veel groener.
 • We concentreren detailhandel in het centrum. We onderzoeken hoe we het aantrekkelijk kunnen maken winkelpanden buiten het centrum te laten ombouwen tot woning.
 • Er moeten in de wijken genoeg plekken zijn waar de dagelijkse boodschappen gedaan kunnen worden, zoals de Van Beethovenlaan en winkelcentrum Noord Hofland.
 • D66 wil dat een leegstandsverordening wordt ingesteld. In Voorschoten is te veel leegstand. Door een leegstandsverordening worden vastgoedeigenaren actief gestimuleerd redelijke huurprijzen te hanteren en bij leegstand een nuttige bestemming voor hun panden te realiseren. Bij voorkeur biedt deze ruimte aan innovatieve, nieuwe ondernemers.
 • In en nabij het centrum is het van belang dat er voldoende woningen zijn voor ouderen (dichtbij voorzieningen) en voor jongeren. Dit vergt een integrale aanpak met stakeholders in het centrum, verkeer en economie.

Verduurzaming van economie

De grote behoefte aan ruimte voor woningen en bedrijfsgebouwen moet op een verantwoordelijke manier worden vervuld, met oog voor de toekomst. De fossiele economie loopt onherroepelijk ten einde, en we moeten dus voorloper worden in de nieuwe economie. De hele economie moet worden omgeschakeld, en aan nieuwe
bedrijven die hun verdienmodel halen uit die omschakeling moet ruimte worden geboden. De gemeente heeft oog voor de impact op milieu, biodiversiteit en de fysieke omgeving en biedt aantrekkelijke subsidies voor ondernemers die willen verduurzamen. In 2050 moet de economie volledig circulair zijn; daarmee moeten we nú beginnen.

 • D66 wil met ondernemers, natuurorganisaties en bewoners bekijken hoe winkels en horeca in het centrum duurzaam en milieuvriendelijk bevoorraad kunnen worden. Bevoorrading via vrachtwagens blijft mogelijk, maar er worden afspraken gemaakt over wanneer dit mag.
 • Voor alle projecten die opgezet worden door de gemeente, is duurzaamheid een uitgangspunt en randvoorwaarde. Bedrijven in de zogenaamde transformatie-economie krijgen specifiek ruimte voor hun initiatieven.
 • Er worden meer eisen gesteld aan circulariteit en hergebruik van materialen in de bouw.
 • D66 pleit voor meer laadplekken op zonne-energie voor elektrische auto’s. Ook daken van stations en fietsenstallingen kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld zonnepanelen.