Merwede: een wijk om naar uit te kijken

Beeld: Gemeente Utrecht

De gemeenteraad heeft op 7 oktober met een brede meerderheid besloten over de plannen voor de nieuwe buurt Merwede. Met het besluit worden in het gebied tussen de Wilhelminalaan en de Beneluxlaan 6.000 huizen mogelijk gemaakt, met bijhorende voorzieningen zoals scholen en sporthallen. Raadslid Maarten Koning: “Dit plan zorgt dat we een enorme klapper kunnen maken midden in de woningcrisis. Het is een plan met 1.800 sociale huurwoningen en 1.500 huizen in het middensegment. Mensen in Utrecht snakken naar die woningen.” 

Een stadje in de stad

Merwede wordt een volwaardige buurt, haast een stad op zich. Naast 6.000 woningen komen er onder meer sportfaciliteiten, twee basisscholen, een middelbare school en twee centrumkernen met winkels en horeca. Ook komt veel groen in de wijk en zijn ook de binnentuinen voor iedereen toegankelijk. Koning: “Een buurt als Merwede heeft zo ook een functie voor omliggende buurten. Daarbij zetten wij ons in voor meer buurthoreca, voor een ontspanning dicht bij huis.”

De inzet van D66

“We zijn heel blij met de plannen zoals ze voorliggen, daar is voor- en achter de schermen dan ook hard aan gewerkt. Maar er zijn ook dingen die wij graag extra willen onderstrepen,” aldus Koning. Zo heeft D66 verschillende voorstellen ingediend. Eén om de druk op sportaccommodaties in de gaten te houden en eventueel naar andere plekken te zoeken in de wijk, voor extra ruimte voor sport. Daarnaast een voorstel wat zorgt dat er een eerlijkere kostenverdeling van de afvalinzameling komt, zodat de afvalstoffenheffing in de stad niet hoeft te stijgen. En een voorstel om bouwhinder te beperken door daar maatregelen over te nemen met bouwers. Zodat de wijk voor de eerste bewoners en omliggende buurten een fijne plek is. Het laatste voorstel is het mogelijk maken van tijdelijke initiatieven in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke woningen, cafés of ruimte voor evenementen. De bouwperiode zal lang duren, maar zo gebruiken we alvast het hele gebied.

Het Merwedekanaal

In het plan zitten nog twee bruggen over het Merwedekanaal. Watersporters en omwonden maken zich hier veel zorgen over. Zij vrezen voor extra drukte in hun straten en nog meer obstakels in het krappe water. Ook hierover is een voorstel door Koning ingediend, waarmee de doorvaarbaarheid voor roeiers daadwerkelijk wordt gegarandeerd in het stedenbouwkundig plan. Door hierin de harde eis op te nemen dat de bruggen pijlerloos worden uitgevoerd, en een minimale doorvaarhoogte krijgen. 

De bruggen in de deelgebieden 4 en 6 zijn geschrapt. De voorstellen daarvoor werden met steun van D66 ingediend en aangenomen. Dat is allereerst de brug die was voorgesteld bij het Heycopplantsoen. Het geld wat daarvoor gereserveerd was zal ingezet worden voor verbeteringen van de mobiliteit in het gebied bij de Veilinghaven en de Balijelaan. Verder worden ook de bruggen in de deelgebieden 6 niet gebouwd. Hiervoor was ook nog geen geld gereserveerd. Voor de brug die naar de Jutphasepunt zou leiden, geldt dat daar in de toekomst mogelijk alsnog een plan voor komt, maar alleen wanneer de noodzaak daarvoor groot wordt.

Beeld: Gemeente Utrecht

Koning: “We zijn ontzettend tevreden met deze uitkomst. Het plan krijgt brede steun, niet alleen van coalitiepartijen maar ook van Student & Starter en de VVD. Wij kiezen vol overtuiging voor deze nieuwe buurt, met heel veel betaalbare huizen, en daarvoor zijn bruggen nodig. Ze zijn nodig om de extra voetgangers en fietsers te spreiden door het gebied, zodat het niet op enkele punten te druk wordt.