D66 Utrecht pleit voor Utrechtse Woonraad om woningzoekenden een eigen stem te geven

Vandaag vindt er in de Utrechtse gemeenteraad een debat plaats over de wooncrisis en hoe deze nóg urgenter is geworden. Er dreigt dit jaar een tekort van 500 huizen voor kwetsbare Utrechters. Hun belangen worden vaak niet goed gehoord tijdens de ontwikkeling en het participatieproces van bouwplannen. Daarom pleit D66 voor een Utrechtse Woonraad en het standaard betrekken van woningzoekenden bij bouwplannen. 

“Liever niet hier” 

De wooncrisis is groot. Er moeten snel meer betaalbare woningen bij komen. D66 Utrecht ziet echter dat veel bouwplannen flinke vertraging dreigen op te lopen of op weerstand stuitten. Woordvoerder Wonen van D66 Utrecht, Has Bakker: “We zien dat Utrechters die al wel een woning bezitten vaak goed georganiseerd zijn. We horen dan: ‘we zijn wel voor woningen maar liever niet hier’. Dit terwijl de woningzoekenden helemaal niet gehoord worden in het participatieproces. Dat moet anders.” 

Grote zorgen om de vergeten stem 

Toekomstige bewoners maken nu geen onderdeel uit van de participatietrajecten. En dat is een groot gemis, want hierdoor raakt de belangenafweging uit balans en worden niet álle stemmen gehoord. De Jonge Democraten Utrecht (JD) maken zich net als D66 Utrecht zorgen en willen actie. Voorzitter van de JD Evert Manders: “Er zijn snel meer huizen nodig voor de groeiende groep dakloze mensen, statushouders of jongeren die nu niet wegkunnen uit zorginstellingen. Studenten en starters bivakkeren noodgedwongen jaren bij hun ouders. Het gebrek aan een eigen dak boven je hoofd betekent te vaak een valse start in het leven.” Het grote tekort aan betaalbare woningen vormt ook een hoge drempel voor bijvoorbeeld leraren en verpleegkundigen die we zo hard nodig hebben in Utrecht. 

Doorbraak nodig 

Wat nu nodig is zijn geschikte bouwlocaties waar snel gebouwd kan worden. Goede participatie is dan essentieel. Bakker: “De tegenstelling tussen insiders en outsiders op de Utrechtse woningmarkt moet doorbroken worden. Laten we actief op zoek gaan naar de stem van woningzoekenden en met elkaar het gesprek voeren.” Daarom doet D66 Utrecht vandaag twee voorstellen. De partij pleit ervoor dat bij bouwplannen ook woningzoekenden direct worden betrokken als belanghebbenden. Ook doet D66 het voorstel om een Utrechtse Woonraad, bestaande uit een diverse groep woningzoekenden, in het leven te roepen. Bijvoorbeeld leraren, statushouders, jongeren en dakloze mensen wordt gevraagd mee te denken, zelf voorstellen te doen en onderwerpen op de agenda te zetten. Bakker: “Zo geven we de outsiders op de woningmarkt een stem en praten we mét ze in plaats van over ze.”