Vol vertrouwen investeren in Utrecht na de crisis

Voor de tweede keer staat de Utrechtse voorjaarsnota in het teken van corona. De pandemie treft onze stad en er zijn tekorten van meer dan 20 miljoen euro per jaar. De vorig jaar vastgestelde steunpakketten worden doorgezet en er wordt niet bezuinigd. Wel lijkt het inmiddels onvermijdelijk dat de onroerendezaakbelasting wordt verhoogd. Fractievoorzitter Susanne Schilderman: “De financiële positie van de gemeente is een grote uitdaging te noemen. Door de effecten van corona en de gebrekkige bekostiging vanuit het rijk is dit geen eenvoudig vooruitzicht. D66 wil dat Utrechters ondanks alles een krachtige en ondersteunende gemeente ervaren. Wij zijn blij dat het college er niet voor kiest om bijvoorbeeld bibliotheken de sluiten maar juist de ruimte te vinden om te blijven investeren in een stad voor iedereen.”

Krachtige stad, dienstbare gemeente

In tijden van nood wil D66 dat de overheid zich krachtig en dienstbaar opstelt. Gelukkig zijn bezuinigingen opnieuw niet nodig, maar kiest het college juist voor herstel en investeringen. Schilderman: “We willen onze geliefde stad na de crisis zo sterk mogelijk terug. D66 staat voor durven investeren. In een groeiende stad die bereikbaar en groen is. En niet alleen in de stad maar juist in de mensen, zoals we duidelijk hebben meegegeven bij de begroting eind vorig jaar. Dan gaat het om  bestaanszekerheid, werkgelegenheid en voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en evenementen. Dat is investeren in het cement van onze samenleving.”

Tekorten

Door de coronacrisis en de tekorten vanuit het Rijk dreigde een structureel tekort van vele miljoenen per jaar. Om dit op te vangen zoekt het college meer financiële risico’s op. Dit hoort volgens D66 bij het aanpakken van een crisis. Ook stelt het college voor de onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen. D66 denkt niet lichtzinnig over het verhogen van lasten in moeilijke tijden. Has Bakker: “Wij hopen dat deze maatregel terechtkomt op schouders die dit kunnen dragen. De bijna 13 miljoen euro die het oplevert maakt investeringen in voorzieningen en bestaanszekerheid mogelijk. Voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis en te maken krijgen met een OZB-verhoging, wordt een compensatiefonds ingesteld waar zij terecht kunnen. Dat vindt D66 een heel positieve toevoeging.”

Buurtbudgetten

Tot haar tevredenheid ziet D66 in de begroting extra inzet op het thema participatie. Er wordt onder andere geld vrijgemaakt voor de vorig jaar aangenomen motie over buurtbudgetten. Ook wordt er rekening gehouden met de groei van de stad. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor de dienstverlening van de gemeente. Daarom komt er extra geld voor het klantcontactcentrum (KCC). Ook is er meer geld voor ambtelijke capaciteit om de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040) succesvol tot uitvoering te brengen. Ten slotte is er geld uitgetrokken voor de programma’s Kanaalstraat-Damstraat en Amsterdamsestraatweg, een breed gedeelde wens bij bewoners.