Trots op Utrechts coalitieakkoord: “Investeren in de aanpak van de woon- én de klimaatcrisis.”

Vandaag presenteren GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie het nieuwe Utrechtse coalitieakkoord. Fractievoorzitter en onderhandelaar Maarten Koning: “We investeren in een stad met toekomst. Waarin elk kind echt een kans krijgt om iets te maken van zijn of haar leven. En waar jonge mensen weer kunnen bouwen aan hun toekomst in onze stad, met een betaalbare woning.” 

Na bijna acht weken onderhandelen ligt er nu een coalitieakkoord. Namens D66 Utrecht waren Maarten Koning en Eelco Eerenberg onderhandelaars. De vijf partijen delen met elkaar dat ze de drie grote crises in Utrecht willen aanpakken. Koning: “We moeten een been bijtrekken om de woon-, kansen- en de klimaatcrisis aan te pakken. Wij gaan daarom een ongekende investering doen in onze stad de komende vier jaar.” 

Benieuwd naar de plannen uit het coalitieakkoord?

Beeld: Ferry Floor

Betaalbare woningen en een stadswijk in Rijnenburg

De wooncrisis zorgt dat voor steeds meer huidige en toekomstige Utrechters een passende woning onbereikbaar raakt. D66 is blij dat de nieuwe coalitie daarom fors gaat investeren in betaalbare woningen door het bouwtempo op te schroeven, tijdelijke woningen te realiseren en friendswoningen mogelijk te maken. Misstanden worden aangepakt met een strenge aanpak van huisjesmelkers, prijsafspraken met ontwikkelaars en een opkoopbescherming. 
 
Koning: “Voor starters zijn huizen onbetaalbaar en zo jagen we jongeren de stad uit. Terwijl we hen juist zo hard nodig hebben voor een gezonde toekomst van de stad. Daarom krijgen eigenaren die panden leeg laten staan een heffing voor hun kiezen. En voor mensen met een middeninkomen gaan we sneller en op meer plekken nieuwe woningen bouwen. Ook in de polder Rijnenburg gaan we bouwen! Want zo’n grote polder kunnen we niet langer links laten liggen als we echt iets willen betekenen voor al die mensen die in Utrecht willen wonen.” D66 heeft zich vol ingezet voor bouwen in de polder Rijnenburg. Na jaren van politieke stilstand over Rijnenburg, kiest deze coalitie nu voor een moderne stadswijk met 25.000 huizen én een energielandschap met wind en zon.

Gelijke kans voor iedere Utrechter

Iedere Utrechter heeft recht op een gelijke kans op een goede opleiding of baan, ongeacht de wijk of het gezin waarin je opgroeit. Koning: “D66 wil daarom ongelijk investeren in gelijke kansen en om deze reden gaan we aan de slag met een rijke schooldag, met gezonde schoollunches en beweegonderwijs. In sommige wijken zien we dat leerlingen met een lege maag op school komen. Dat pakken we in deze coalitie aan met een gezonde schoollunch. 
Want elk kind moet zijn talenten kunnen ontdekken en zijn dromen najagen. Daarom pakken we het lerarentekort aan en geven we leerkrachten voorrang op betaalbare woningen in onze stad.” 
 
Daarnaast krijgen scholen met een lage sociaaleconomische score extra ondersteuning, wordt arbeidsdiscriminatie streng aangepakt en krijgen MBO-studenten gelijke toegang tot studentensport met bijbehorende lagere tarieven. Tot slot komt er extra ondersteuning voor de mentale gezondheid van jongeren in onze stad.

Een groen Utrecht dat vooroploopt in de aanpak van de klimaatcrisis

En natuurlijk strijdt een stad met toekomst tegen klimaatverandering. Door niet alleen te zorgen dat ze haar eigen stroom opwekt met zonnepanelen en windmolens, maar juist ook door te zorgen dat verduurzaming voor iedereen gaat lonen. Dus ook als je weinig te besteden hebt. Daarom gaat deze coalitie mensen een laag inkomen het eerst helpen om af te komen van hun hoge energierekening. 
 
D66 wil dat zonnepanelen op daken nog toegankelijker worden gemaakt, deelautogebruik verder wordt aangemoedigd en huizen sneller worden geïsoleerd zodat energiearmoede kan worden aangepakt. Koning: “We gaan Utrecht verduurzamen samen met de Utrechter, zo komt er een klimaatberaad waarmee we Utrechters betrekken bij de verduurzaming. Utrecht blijft tegen de verbreding van de A27 en we gaan het groen in de stad fors uitbreiden. Zo vergroten we Amelisweerd, leggen we meer parken aan en planten we meer bomen in iedere buurt van onze stad.”

Een bruisende stad waar voor iedere Utrechter wat te beleven valt       

Koning: “D66 staat voor een bruisend Utrecht, waar voor iedere Utrechter wat te beleven valt en waar voldoende en uitdagende banen voor iedereen te vinden zijn. We zijn trots op onze resultaten om het aantal werkplekken in Utrecht te laten meegroeien met de groei van de stad en de stimuleringsmaatregelen voor de circulaire economie. Door de groei van de stad is er steeds minder ruimte voor evenementen, daarom komt er nu een speciaal evenemententerrein voor bijvoorbeeld festivals.” Ook komt er in Utrecht meer ruimte voor horeca en cultuur in wijken buiten de Binnenstad, komt er 80.000m2 beschikbaar voor culturele broedplaatsen, belonen we culturele ondernemers eerlijk met de Fair Practice Code, komt er een realistisch drugsbeleid gericht op regulering en stimuleren we een bruisend nachtleven.

Onze wethouders: Eelco Eerenberg en Susanne Schilderman

Eerder werd al bekend dat Eelco Eerenberg en Susanne Schilderman voorgedragen gaan worden als wethouderskandidaat namens D66 Utrecht.
 
Eerenberg zal verantwoordelijk worden voor onderwijs en volksgezondheid, waaronder sekswerk en drugs. Eerenberg gaat eveneens de groei van de stad begeleiden vanuit de portefeuille Ruimtelijke Ordening, waaronder het starten met de ontwikkeling van de polder Rijnenburg tot stadswijk. 
 
Schilderman wordt verantwoordelijk voor financiën en moet zorgen dat de inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht zijn. Daarnaast wordt zij verantwoordelijk voor economische zaken en circulaire economie. Schilderman gaat aan de slag met een bruisende stad, waar voor iedereen een passende en uitdagende baan te vinden is.