D66 Utrecht draagt Eelco Eerenberg en Susanne Schilderman voor om wethouder te worden


Beeld: D66 Utrecht

De raadsfractie van D66 Utrecht draagt huidig wethouder Eelco Eerenberg en raadslid Susanne Schilderman voor als kandidaten voor het wethouderschap. Fractievoorzitter Maarten Koning: ‘’Utrecht moet aan de slag om de woon-, kansen- én de klimaatcrisis aan te pakken. Met deze twee ervaren kandidaten heb ik er het volste vertrouwen in dat we de groei van Utrecht in goede banen kunnen leiden.’’
 
Woensdag 25 mei kwam het bericht dat GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en de ChristenUnie een coalitieakkoord sluiten en gezamenlijk een nieuw stadsbestuur willen vormen. Het akkoord wordt gepresenteerd op 1 juni. Daarom stelt de D66 fractie nu haar twee wethouderskandidaten voor. Geïnteresseerden in het wethouderschap konden zich tot februari melden bij de wethoudersadviescommissie van D66 Utrecht. De raadsfractie heeft op basis van het advies van de commissie en gesprekken met de kandidaten gekozen om Eelco Eerenberg en Susanne Schilderman voor te dragen voor het wethouderschap.
 
Eelco Eerenberg (1984) is sinds 2019 wethouder in Utrecht, nadat hij eerder wethouder en raadslid was in de gemeente Enschede. Eerenberg is sinds 2019 verantwoordelijk voor Volksgezondheid, Jeugd & Jeugdzorg, Stationsgebied, Milieu & Emissieloos vervoer en Vastgoed. Dit jaar werd hij voor de tweede keer verkozen tot Beste Jonge Bestuurder mede omdat hij een open en toegankelijk bestuurder is die snel dossiers eigen maakt en altijd zoekt naar creatieve en innovatieve oplossingen. Eerenberg: ‘’Ik vind het ontzettend eervol om wederom het vertrouwen te krijgen van de D66 fractie en ik ga met dezelfde energie en hetzelfde plezier de komende 4 jaar er alles aan doen om van Utrecht een nog fijnere stad te maken.”
 
Susanne Schilderman (1992) is sinds 2015 gemeenteraadslid namens D66 Utrecht. Ze is als raadslid verantwoordelijk voor mobiliteit en financiën en was in 2021 tijdelijk fractievoorzitter. Ze werkt momenteel als belangenbehartiger bij Aedes, de koepel van woningcorporaties, en eerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan betaalbaar wonen. Schilderman: ‘’Het is onwijs eervol om als wethouder aan de slag te kunnen om de stad waar ik gek op ben nog mooier, sterker en duurzamer te maken. Ik bedank de fractie voor het vertrouwen!”

Joost Vasters volgt Susanne Schilderman op als gemeenteraadslid. Joost woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Haarzuilens en werkt bij een managementadviesbureau. Hij is actief bij een lokale energiecoöperatie, die zonnepanelen installeert met investeringen van bewoners uit de buurt en meedenkt over nieuwe zonnestroomprojecten. Deze functie legt Joost neer, zodat hij als raadslid onafhankelijk kan opereren. Daarnaast zit Joost in de medezeggenschapsraad van twee basisscholen, waar hij zich inzet voor de belangen van leerlingen en ouders. Joost is de tweede opvolger op de lijst van D66. De eerste opvolger, Hans Geleijns, is momenteel niet in gelegenheid om de functie van raadslid te combineren met zijn andere werkzaamheden. Geleijns blijft eerste opvolger, in het geval er weer een plek vrij zou komen op de lijst van D66.
 
Nu de onderhandelingen over een coalitieakkoord bijna afgerond zijn nodigen we alle leden van D66 Utrecht graag uit voor een informatiebijeenkomst over het coalitieakkoord op vrijdag 3 juni vanaf 20:00 in Camping Ganspoort (Helling 87). Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen de onderhandelaars Maarten Koning en Eelco Eerenberg meer vertellen over het proces en inhoud van het coalitieakkoord, wat dit akkoord betekent voor de stad en tot slot is er ruimte voor alle vragen van leden. De wethouderskandidaten en fractie zijn uiteraard ook aanwezig tijdens deze bijeenkomst.