D66: Noordelijke Randweg nodig voor schonere lucht in Utrecht

D66 wil dat er zo snel mogelijk wordt geïnvesteerd in de Noordelijke Randweg Utrecht. Dat is goed voor de doorstroming rond Utrecht én voor de luchtkwaliteit in de stad. Vandaag sprak D66 zich daarom uit voor het plan om de huidige autoweg op te waarderen tot een volwaardige ringweg.

Schone lucht

Het plan om de Noordelijke Randweg op te waarderen houdt in dat er twee maal twee rijstroken blijven bestaan, dat er 80 km/h gereden mag worden én dat er ongelijkvloerse kruisingen komen. Het plan is onderdeel van een groot pakket maatregelen om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren. D66-raadslid Bram Fokke: “Door de ringweg rond Utrecht sluitend te maken zorgen we ervoor dat auto’s sneller op hun bestemming komen. Daarnaast zorgt het ook voor minder verkeer door de stad zelf. Dat is broodnodig voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van alle Utrechters.”

Vertraging

De raad stemde unaniem in met het voorstel. Toch lijkt het plan vertraging op te lopen. Ondanks de inspanningen van de betrokken ambtenaren en wethouder om samen met omwonenden tot een mooi plan te komen, heeft de VVD-minister in Den Haag besloten om het geld voor de Noordelijke Randweg op te schorten. Hiermee komt de aanpak van de luchtkwaliteit in het geding. Fokke: “Onbegrijpelijk dat de minister hier nu op de rem trapt. Er ligt een helder plan, dat goed is voor zowel automobilisten als voor de luchtkwaliteit.

Lobby

Om de minister aan te sporen alsnog prioriteit te geven aan de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht deed D66 de oproep aan het college om in samenwerking met regionale partners een stevige lobby in te zetten richting de minister. Ook deze oproep kon op unanieme steun rekenen van de raad. “D66 kiest voor logische besluiten. Geen verbreding van de A27 bij Amelisweerd, wél opwaardering van de Noordelijke Randweg. Het zou goed zijn als ook de minister die keuzes maakt”, aldus Fokke.