Nieuwe snelweg dwars door een woonwijk en groen is misplaatst

De bewoners in de wijk Vleuterweide werden onaangenaam verrast door een enquête over de snelweg door hun wijk en dwars door Landgoed Haarzuilens. Er is veel verzet in de wijk en ook in de stad Utrecht tegen de plannen van de overheid om het snelwegennet rondom Utrecht uit te bereiden. D66 is van mening dat er geen nieuwe snelwegen door waardevolle groengebieden als Amelisweerd en Landgoed Haarzuilens kunnen worden aangelegd. Daarom stelt D66 de schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Lees hier onze vragen en antwoorden van het College.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vragen van mevrouw G.A. Oskam en de heer J.A. Kleuver, D66
(ingekomen 12 juni 2009 en antwoorden – cursief – door het college verzonden op 7 juli 2009)


De pakketstudies in het kader van VERDER, w.o. de vervolgstudie op de Startnotitie Ring Utrecht, roepen nog altijd veel commotie op in, onder andere, Vleuterweide. D66 was en is tegenstander, o.m. vanwege deze reden, van verder onderzoek naar een mogelijkheid voor een (snel)weg door Vleuterweide.

Op 2e pinksterdag werd die commotie in Vleuterweide extra gevoed door een enquête die is gehouden onder bewoners van, in ieder geval, de Zilverschoonlaan in Vleuterweide. Naar verluidt vertelde de enquêteurs dat er een studie werd gedaan naar een 4- of 6-baans snelweg als verbinding tussen de A2 en de A12, waarover de ministers Eurlings en Cramer op 6 juli een besluit zouden nemen. Een mogelijke tracé-keuze voor deze verbindingssnelweg zou dwars door het Landgoed Haarzuilens lopen, daarna vlak achterlangs Vleuterweide, verder richting de Veldhuizerweg naar de toekomstige aansluiting Woerden-Oost. De vragen die aan de bewoners van de Zilverschoonlaan zouden zijn gesteld, handelden over of men een geluidswal noodzakelijk zou vinden; hoe deze er zou moeten uitzien; of men een groene geluidswal wilde of een kunstmatige vorm, enz.

D66 heeft hier de volgende vragen over:

1. Weet u van deze enquête? Zo ja, waarom heeft u hiervoor toestemming/instemming verleend?

Nee, de gemeente wist niet van deze enquête.

2. Zo nee, wilt u uitzoeken hoe en waarom dit heeft kunnen gebeuren?

Nee, iedereen is vrij een enquête onder de bevolking te houden.

3. Wat weet u van het onderzoek naar een tracé dwars door Landgoed Haarzuilens?

In de planstudie Ring Utrecht worden diverse alternatieven onderzocht om de bereikbaarheid te verbeteren, binnen het in de Richtlijnen MER geformuleerde zoekgebied.

4. D66 is van mening dat er geen nieuwe (snel)wegen door waardevolle groengebieden als Amelisweerd en Landgoed Haarzuilens kunnen worden aangelegd. Wat is uw standpunt over een tracé door het prachtige Landgoed Haarzuilens?

Het in antwoord 3 genoemde onderzoek loopt.


5. Welke invloed heeft deze enquete volgens u op het vertrouwen in het politieke besluitvormingsproces van de pakketstudies?

Het college wenst een zorgvuldig (politiek) besluitvormingsproces van de pakketstudies en betreurt het dat door deze enquête mogelijk extra onrust ontstaat onder de bewoners van Vleuten en Vleuterweide.