Maak kennis met Achraf!

Vorige week donderdag 7 september is Achraf geïnstalleerd als raadslid voor D66 Utrecht. Maak hier kennis met hem!

Beeld: D66 Utrecht

Wie ben je?

Ik ben Achraf, 31 jaar oud, woonachtig in Utrecht Zuid. Ik heb geschiedenis, bestuurskunde en military strategic studies gestudeerd. In mijn vrije tijd doe ik graag aan CrossFit. Professioneel gezien werk ik als beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waarom wilde je politiek actief voor D66 worden?

Ik ben aangetrokken tot de progressieve waarden van D66, met name de principes van vrijheid en iedereen in zijn waarde laten. Voor mij betekent dat: “Iedereen vrijlaten maar niemand laten vallen”. Dit staat voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om op zijn best te zijn.

Wat zijn je portefeuilles?

RO Algemeen en Omgevingswet | RO Overvecht, Noordoost, Oost, USP, Zuid | Burgerzaken | Publieksdienstverlening | Organisatie | Ombudszaken en klachtenafhandeling | Privacy en digitale zaken.

Wat wil je als eerste aanpakken?

Een van mijn belangrijkste doelen is het vergroten van de participatie en het betrekken van de inwoners van Utrecht bij de besluitvorming. Dit betekent niet alleen hen informeren, maar ook actief luisteren naar hun inbreng en zorgen dat hun stem wordt gehoord in het beleidsproces.

Waar heb je het meeste zin in?

Ik ben zeer enthousiast over het vooruitzicht om de principes van digitale democratie te implementeren in Utrecht, geïnspireerd door succesvolle initiatieven zoals Decide Madrid. Het ideaal is om een stadsbestuur te creëren waarin elke inwoner zich echt betrokken en vertegenwoordigd voelt.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik geloof in een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht hun achtergrond of leeftijd. Het is onze verantwoordelijkheid als samenleving en als overheid om transparantie en toegankelijkheid te waarborgen, zodat we het vertrouwen van de burgers behouden en versterken.