D66: Maak auto te gast bij Gageldijk bij aanleg Noordelijke Randweg Utrecht

De aanleg van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) biedt volgens D66 een kans om groenere en prettigere fietsverbindingen aan te leggen in Utrecht. Tijdens het debat in de gemeenteraad diende D66 een breed aangenomen motie in die het college opriep om van de Gageldijk een fietsstraat te maken. D66-raadslid Schilderman: “Zodra de NRU wordt aangelegd wordt het lastig doorfietsen op het huidige fietspad ten zuiden van de NRU. Doordat er minder autoverkeer op de Gageldijk komt is deze weg uitermate geschikt om hier een fietsstraat aan te leggen.” 

Drie tunnels nog niet definitief

Het besluit over hoeveel kruispunten verdiept worden aangelegd is niet definitief. Helaas is de financiering voor drie verdiepte kruispunten nog niet compleet. Schilderman: “Het geld voor het verdiepen van alle drie de kruisingen is er niet. Wat D66 betreft betekent dit dat de gemeente Utrecht nog veel harder gaat lobbyen bij het Rijk en de Provincie. Schilderman: “De wens van D66 en een groot deel van de gemeenteraad naar drie verdiepte kruisingen verhoogt de leefbaarheid van de wijk Overvecht”.