Investeren in de toekomst: de Utrechtse begroting voor 2022

Donderdag 11 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar. Daarmee worden er besluiten genomen over wat er in de stad gebeurt. Fractievoorzitter Susanne Schilderman  sprak vanmorgen  namens D66. “We leven nu een beetje tussen hoop en vrees in. De besmettingen lopen op en nieuwe maatregelen lijken haast onvermijdelijk. ’Utrecht zorgt goed voor elkaar’, daar gingen we de pandemie mee in. En nu wil ik die woorden graag weer in herinnering roepen”.  

Investeren in de jeugd

Om de klappen van de coronacrisis op te vangen is vorig jaar gestart met een groot investeringspakket, van 116 miljoen. Daar gaan we mee verder, om te investeren in de toekomst van de stad. Het zijn namelijk onze jeugd en jongeren die de stad op een dag zullen overnemen. En het zijn die generaties na ons die de effecten van corona in de samenleving het langst voelen. De zorgen om hen zijn groot. De eenzaamheid onder jongeren is dramatisch gestegen, terwijl ze hard hun best doen om de opgelopen onderwijsvertraging in te halen. Investeren in de jeugd is ook werken aan goede jeugdzorg. Daarom vroeg Susanne Schilderman het stadsbestuur om het extra jeugdgeld van het Rijk hier ook echt op in te zetten. Met het oog op de toekomstige generaties kunnen de zorgen om het onderwijs niet onbenoemd blijven. “Met verschillende initiatieven zoals Utrecht Leert pakken we tekorten in het onderwijs aan, maar er zijn nog steeds veel meer mensen voor de klas nodig.” 

Een stad voor iedereen

Naast de zorgen over de coronasituatie, jeugd en onderwijs, blikte Susanne Schilderman ook terug op de afgelopen coalitieperiode, waarin ruimte voor iedereen centraal stond. In lijn met dat streven diende ze namens de fractie drie voorstellen in. 

Het eerste voorstel is gericht op gedeelde buitenruimte en recreatieplekken in de stad. Tijdens de coronacrisis werd duidelijk hoe belangrijk deze plekken zijn. Een voorbeeld van zo’n gebied is Park Paardenveld waar de afgelopen jaren een prachtig tijdelijk initiatief heeft gestaan dat het park heeft veranderd in een plek waar mensen graag verblijven. D66 wil voorkomen dat het weer de grimmige uithoek wordt die het eerder was. Daarom is een voorstel gedaan om samen met omwonende tot een nieuwe inrichting te komen voor dit groene gebied.  

Inzet op cultuur en eerlijke belastingen

Met het tweede voorstel wil D66 de culturele en creatieve sector internationaal perspectief bieden, na de coronacrisis waarin dat lastig was. Susanne Schilderman: “Utrecht heeft veel makers en een levendige cultuursector. Daarnaast is een stad voor iedereen, ook een open stad, die over de grenzen heen kijkt.” Zo’n internationale agenda voor Utrechtse makers en instellingen kan in samenwerking met onderwijsinstellingen, makers van popmuziek, gaming en de creatieve industrie gemaakt worden. 

Tot slot is een voorstel gedaan om de gemeentelijke kosten voor afval eerlijker te verdelen. Want een stad voor iedereen is ook eerlijk in wat zij vragen. Eenpersoonshuishoudens betalen nu in verhouding meer voor hun afval, dan bijvoorbeeld gezinnen. Meer over dit plan is hier te lezen.