Gemeente moet doorpakken met schone energie in Rijnenburg

D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan initiatieven voor grootschalige duurzame energie in Rijnenburg. De komende 15 jaar worden geen woningen gebouwd in deze polder. Maar wat kan er wel? Gemeenteraadslid voor D66 Matthijs Sienot: ‘Er zit geen urgentie bij het college. Initiatiefnemers voor energieprojecten, grondeigenaren en projectontwikkelaars willen vooruit. En omwonenden willen weten waar ze aan toe zijn!’ D66 roept de gemeente daarom op tot een Platform Energiepark Rijnenburg, waarin met alle betrokken partijen wordt gewerkt aan het optimaal benutten van de kansen die deze polder biedt voor schone energie.

Energie uit de polder

Bij de Voorjaarsnota nam de Utrechtse gemeenteraad de motie “Bouwpauze in Rijnenburg” aan, waarmee werd besloten dat er op korte- en middellange termijn niet gebouwd gaat worden. ‘Wij ontvangen signalen van allerlei partijen die willen weten wat er nu wél kan in Rijnenburg’, zegt raadslid Matthijs Sienot (D66). ‘Wij willen daarom dat de gemeente nu het initiatief naar zich toetrekt. Niet afwachten tot er iets gebeurt maar samen met alle betrokken partijen werk maakt van grootschalige energie in deze polder.’

Draagvlak

Volgens Sienot steken verschillende initiatiefnemers voor energieprojecten hun vinger al op voor dit gebied. Grondeigenaren en projectontwikkelaars hebben hier wel oren naar. D66 Utrecht heeft het college bij de begrotingsbehandeling daarom opgeroepen om samen met alle betrokken partijen, ook omwonenden en buren, een visie en een plan van aanpak op te stellen. ‘Door te investeren in draagvlak in het voortraject, kun je heel snel meters maken in het vervolgtraject. Mensen werken dan samen voor hetzelfde doel, in plaats van dat ze bij de ontwikkeling tegenover elkaar staan.’

“Pauzelandschap”

‘Het gebied geldt nu als een zogenaamd “pauzelandschap”’, zegt raadslid Matthijs Sienot (D66), ‘maar dit is geen pauze meer, dit is stilstand. We blijven als stad stevig achter op onze doelen voor de opwekking van schone energie. En als er nu één gebied geschikt is voor de opwekking van grootschalige energie, dan is het de polder Rijnenburg wel.’ Volgens D66 Utrecht lenen de uitgestrekte velden van Rijnenburg zich uitstekend voor bijvoorbeeld de opwekking van zonne-energie, zoals in Duitsland al veel gebeurt. ‘En denk ook aan de Nedereindseplas’, voegt Sienot toe. ‘Die plas is nu zo verontreinigd dat er eigenlijk niks kan. Een mooiere plek voor drijvende zonnepanelen kun je bijna niet bedenken.’