Fractieupdate juni 2024

Juni is gestart met een prachtige Pride parade in de Utrechse binnenstad. De gemeenteraad is naar het zomerreces aan het toe werken, ook al was het weer er de afgelopen tijd niet helemaal naar. Echter ziet het er naar uit dat de zon weer gaat schijnen, dus de raadsleden beginnen vol energie aan de laatste weken voordat ze welverdiend met vakantie kunnen.

Pride

Zaterdag 1 juni fleurde de hele stad op: Utrecht trapte namelijk de Pridemaand af! D66 voer mee op de gezamenlijke boot van politieke partijen, ditmaal voor het eerst met een elektrische boot. Het werd weer een prachtige parade op het water en een feest in de Binnenstad. Aan boord was een flinke groep D66-leden, leden van andere politieke partijen én de dragqueen Cherry Poppins, die de zilverkleurige boot wat kleur bracht met haar prachtige regenboogjurk.
 
De Pride blijft een onverminderd belangrijke dag om aandacht te blijven vragen voor de rechten van LHBTIQ+’ers. Afgelopen week was er namelijk in het nieuws dat steeds minder acceptatie is voor LHBTIQ+’ers onder jongeren. D66 heeft samen met andere partijen hier schriftelijke vragen over gesteld. Pride is enerzijds een protest, maar het is ook een moment om de al verworven rechten en liefde te vieren.  

Financiën.

Donderdag 6 juni was een raadsdag, waarbij ’s ochtends de Algemene Beschouwingen centraal stond. Dit was gelijk de aftrap van de behandeling van de Voorjaarsnota. Door een groot financieel tekort staat de stad voor een grote uitdaging en staat deze voorjaarsnota in het teken van bezuinigingen. Het is belangrijk dat de stad gezonde financiële positie heeft, maar we moeten ook recht doen aan onze inwoners. Over de inzet van D66 hebben we eerder al een brief gestuurd, deze kun je hier nog eens lezen. 

Geen winterstop voor evenementen.

Tijdens die raadsvergadering ging het ook over de toekomst van evenementen in Utrecht. De gemeenteraad heeft ingestemd met de zogenoemde locatieprofielen, waarbij per locatie (bijv. Domplein, Parktranswijk en Janskerkhof) wordt bepaald hoe vaak en wat voor evenementen kunnen plaatsvinden.

De nieuwe regels gaan per 2027 in en houden ook rekening gehouden met de grootte van het evenement, de omgeving, ecologie en hoe hard de muziek mag staan. Er was al een langere tijd een gedeelde wens bij omwonende en organisatoren voor meer duidelijkheid over het organiseren van evenementen in Utrecht. Deze locatieprofielen zorgen ervoor dat inwoners en organisatoren beter weten wat ze kunnen verwachten.

Tegelijk was D66 niet helemaal tevreden met de plannen. Zo stond er in de plannen het voorstel voor een winterstop van vijf maanden. Veel te lang, wat D66 betreft. Daarom heeft raadslid Dirk-Jan van Vliet in het debat gepleit voor enkele uitzonderingen hierop, zodat de winter niet helemaal donker en evenementloos wordt! Dat voorstel werd aangenomen. Ook is het voorstel van Dirk-Jan aangenomen waardoor kleinere evenementen nu ook luide, versterkte muziek kunnen blijven draaien. Meer weten? Lees hier een uitgebreide terugblik op het debat. 

Afgelopen raad was het eindelijk zo ver. Na jaren van overleggen, plannen en ontwerpen, heeft de Utrechtse gemeenteraad eindelijk ingestemd met de komst van windmolens in het noordelijke deel van de polder Rijnenburg. Naast windmolens blijft er ook ruimte over voor enorme zonnevelden.
 
In het hoger gelegen midden en zuidelijke deel van Rijnenburg, tegen IJsselstein en Nieuwegein aan, is ruimte voor een moderne stadswijk met 25.000 woningen. De bouw daarvan is gepland vanaf 2035, want de aanleg van de Merwedelijn is daarvoor nodig. Aan voorbereidingen wordt gewerkt door college, ambtenaren, grondeigenaren en ontwikkelaars.