D66 steunt Fris Alternatief voor een betere bereikbaarheid en meer groen

D66 heeft vandaag samen met een grote meerderheid van de raad ingestemd met het aanleggen van de Westelijke Stadsboulevard. De raad heeft gekozen voor het plan van de bewoners ‘Fris Alternatief’. D66 vindt het belangrijk naar de bewoners te luisteren. Er komt een mooie uitwerking rond de Majellaknoop met groen en betere doorstroming van het verkeer D66 verbetert het plan op een aantal punten. D66-raadslid Indra te Ronde: “De bereikbaarheid en doorstroming verbetert, men kan makkelijker oversteken en er komt meer groen”.

Eerder op de A2

D66 ziet graag minder auto’s en vrachtverkeer de hele route door Oog in Al gebruiken om naar de A2 te gaan. Te Ronde: “De bestaande A2 afslag (de NOUW2) en Wolfgang Pauliweg moeten beter worden benut. Nu rijdt het grootste gedeelte van de weggebruikers door heel Oog en Al, waar veel mensen langs de weg wonen en last hebben van al dit onnodige verkeer. Omrijden via de NOUW2 en Wolfgang Pauliweg is maar een paar minuten omrijden, en met verbeteringen, waar D66 toe oproept, kan die tijd korter. En, stukken beter voor bewoners in Oog en Al.” D66 wil dat de mogelijkheden in kaart worden gebracht. Suggesties voor beter gebruik van deze wegen zijn bijvoorbeeld duidelijkere bebording, het creëren van een groene golf richting de NOUW2 of een nog makkelijkere route hier naar toe.

Laat Overvecht niet stikken

Een aantal wegen in Overvecht gaan de komende tijd flink op de schop. Uiteindelijk is het voor iedereen beter om de plannen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de Westelijke Stadsboulevard goed op elkaar af te stemmen. D66 wil dynamisch verkeersmanagement (DVM) alleen inzetten in Overvecht  als gevolgen op het gebied van leefbaarheid (goede luchtkwaliteit) en bereikbaarheid in beeld zijn gebracht   DVM is de verzamelnaam voor geautomatiseerde maatregelen of: slimme, met elkaar communicerende stoplichten, die de doorstroom van verkeer reguleren. D66-raadslid te Ronde: “Het college schrijft zelf dat DVM niet kan worden ingezet waar mensen wonen of winkelen, en laat dat nu net het geval zijn in Overvecht”. Om Overvecht niet te laten stikken heeft D66 ,gesteund door een grote meerderheid van de gemeenteraad, het college opgeroepen de effecten van DVM in Overvecht in kaart te brengen en aan de hand daarvan niet over één nacht ijs te gaan. Met de Westelijke Stadsboulevard zet Utrecht een flinke stap in het bereikbaar zijn en blijven in de toekomst.