D66 stelt onderzoek naar menselijke maat voor

Daar waar burgers en de overheid in contact staan gaat veel goed, maar soms gaat het goed fout. Een voorbeeld zoals de toeslagenaffaire is er gelukkig niet in Utrecht en dat willen we zo houden. Daarom stelt D66 in de Utrechtse gemeenteraad een onderzoek voor. Het onderzoek moet gaan over de menselijke maat bij de lokale overheid moet worden uitgevoerd in opdracht van, en deels door raadsleden zelf.

Menselijke maat

Hoe mensen die afhankelijk zijn van de overheid soms vermorzeld kunnen worden tussen de tanden van het systeem, laat de Toeslagenaffaire wel zien. Hierdoor daalde het vertrouwen tussen burger en overheid tot een minimum. Raadslid Anne-Marijke Podt: “Die landelijke affaire heeft ons laten zien hoezeer de menselijke maat zoek kan raken. Waar burgers en overheden in contact staan – of het nou gaat om de de aanvraag van een PGB of terugvorderingen in de bijstand, kan dat gebeuren en dus ook in Utrecht. D66 wil dat absoluut voorkomen en ons daartegen wapenen. Daar moet dat onderzoek over gaan.” Welke onderwerpen precies worden bekeken moeten de raadsleden later vaststellen, maar gaan in elk geval  over inwoners die in een afhankelijke positie verkeren ten opzichte van de lokale overheid.

Raadsonderzoek

Veel partijen hebben positief gereageerd op een onderzoek over dit thema, juist omdat het voor zoveel inwoners cruciaal is. Hoe het onderzoek er uit zou kunnen zien wordt donderdag in de gemeenteraad besproken. Wat D66 betreft kijken de raadslden met dit onderzoek naar  de verhoudingen tussen burger en lokale overheid en wil zij ook leren om haar eigen rol daarin goed vorm te geven. Het is immers de gemeenteraad die de kaders stelt. Het onderzoek focust dus niet op fouten of specifieke gevallen, maar is gericht op de toekomst. Het onderzoek moet leiden tot concrete aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraad, die in 2022 zitting neemt.