D66 en Groenlinks maken recht halen bij gemeente makkelijker

De gemeente maakt veel beslissingen die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Denk aan het terugvorderen van een uitkering of een aanvraag voor hulpmiddelen, zoals een traplift of rolstoel. GroenLinks en D66 willen dat Utrechters met een klein inkomen makkelijker hun recht kunnen halen als zij het niet eens zijn met zo’n besluit van de gemeente. De partijen bundelden hun krachten tot het Initiatiefvoorstel ‘Krijgen waar je recht op hebt’. Het voorstel werd vandaag goedgekeurd door de gemeenteraad.

GroenLinks raadslid Julia Kleinrensink: “Bij de Toeslagenaffaire hebben we gezien tot wat voor persoonlijke drama’s het kan leiden als de overheid het mensen lastig – zo niet onmogelijk – maakt om hun recht te halen. Het mag niet van je inkomen afhangen of je hier hulp bij kunt krijgen. Daarnaast willen we met dit plan positief bijdragen aan het vertrouwen tussen inwoners en de overheid.”
Wanneer mensen het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente kunnen zij bezwaar maken en uiteindelijk zelfs naar de rechter stappen. D66 raadslid Anne-Marijke Podt: “Bezwaar maken is niet voor iedereen eenvoudig. Sommige mensen hebben hier hulp bij nodig. Soms om een afwijzing beter te begrijpen, en soms om samen te bekijken wat de beste weg is om je recht te halen. Die hulp is niet altijd makkelijk te vinden of begrijpelijk.”
 

Begrijpelijk en makkelijk 

De gemeente doet al veel om het indienen van een bezwaar voor Utrechters begrijpelijk en makkelijk te maken. In het plan ‘Krijgen waar je recht op hebt’ vullen GroenLinks en D66 dit aan. De partijen willen dat brieven van de gemeente volledig in begrijpelijke taal geschreven zijn, met juridische zaken in een bijlage. Dat het altijd duidelijk is waar iemand die het oneens is met een besluit terecht kan voor hulp. En dat de gemeente vaker vooraf belt om een besluit alvast met een inwoner te bespreken. Tot slot vinden de partijen het belangrijk dat de gemeente blijft bekijken of haar dienstverlening goed gaat. Daar hoort ook bij dat er regelmatig overleg is over signalen die wijzen op dingen die misgaan.

Krijgen waar je recht op hebt.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.