D66 en ChristenUnie willen spreekuurrechter in Utrecht

D66 en de ChristenUnie vragen aan burgemeester Dijksma om te regelen dat er in Utrecht een ‘spreekuurrechter’ komt. Deze nieuwe vorm van rechtspraak moet ervoor zorgen dat het voor Utrechters laagdrempelig mogelijk wordt om een uitspraak te krijgen in een conflict. 

Maak rechtspraak laagdrempelig

In de meeste grote steden zijn er inmiddels ‘spreekuurrechters’, die soms ook buurt- of wijkrechters genoemd worden. Deze (professionele) rechters besluiten over geschillen, vaak tussen buurtbewoners onderling of bedrijven en consumenten. Het gaat om problemen waar de ‘strijdende partijen’ op basis van vrijwilligheid naar een lokale rechter toestappen, die vervolgens een uitspraak kan doen. Maarten Koning: “Hiermee willen D66 en de ChristenUnie de rechtspraak laagdrempelig maken en dichtbij de inwoners van de stad brengen. Denk aan conflicten tussen buren onderling of wanneer er een geschil is tussen een Utrechter en een aannemer na een verbouwing van een huis.”

Voorkomen van escalatie

Met het invoeren van de spreekuurrechter willen D66 en ChristenUnie lokaal de ruimte geven aan ‘Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak’, waarmee in steeds meer gemeenten wordt geëxperimenteerd. 
Rachel Streefland, ChristenUnie-fractievoorzitter: “Het doel is dat daarmee de escalatie van conflicten kan worden voorkomen, dat rechtspraak begrijpelijk en inzichtelijk is, en dat rechtspraak voor iedereen toegankelijk is. Waarbij we natuurlijk altijd de hoop en de verwachting hebben dat mensen er eerst samen of met bemiddeling uit komen. Mocht dat niet gaan, dan kan deze vorm echt helpen”.
D66 en ChristenUnie zetten zich hiervoor ook in de Tweede Kamer in. En in Amsterdam dienden de partijen samen een initiatiefvoorstel in voor inzetten van een ‘wijkrechter’, die sinds januari 2021 aan het werk is.

Nu ook in Utrecht

Twee jaar geleden al vroeg D66-raadslid Corine van Dun in Utrecht aandacht voor de mogelijkheid van de ‘spreekuurrechter’. De reactie van burgemeester Van Zanen was toen nog om te wachten tot de Experimentenwet hier mogelijkheid toe zou geven. Inmiddels is die wet aangenomen en staat niets meer in de weg om in Utrecht uitvoering te geven. D66 en ChristenUnie rekenen erop dat burgemeester Dijksma met de Utrechtse rechtbank gaat organiseren dat er nu ook in Utrecht deze stap gezet kan worden.
DUIC schreef erover.