D66 Raadslid Has Bakker wordt gedeputeerde

Na ruim 6 jaren vol prachtige resultaten in de Utrechtse gemeenteraad is Has Bakker door de D66 in de provincie Utrecht voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde.
Fractievoorzitter Maarten Koning: “Has heeft tal van mooie initiatieven genomen in de gemeenteraad en hij is een van de meest zichtbare en daadkrachtige politici in onze stad. We gaan zijn energieke drive, ervaring en zijn enorme dossierkennis natuurlijk missen! Maar we zijn ook blij voor de Statenfractie en voor Has zelf, dat de provinciale politiek met deze stap er een heel gedreven bestuurder bij krijgt.”

Op woensdag 5 juli presenteerde de nieuwe coalitie van Provinciale Staten het onderhandelingsresultaat en werd bekend dat Has door D66 als kandidaat-gedeputeerde wordt voorgesteld.

Has Bakker in Utrechtse gemeenteraad

Has Bakker (1986) is sinds 2017 gemeenteraadslid namens D66 in de stad Utrecht. Hij is daar woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en Sport. Het laatste jaar zette hij zich sterk in voor het toevoegen van meer betaalbare woningen om de wooncrisis tegen te gaan. Daarvoor voerde hij ook het woord op tal van andere onderwerpen. Hij drukte zijn stempel op het onderwerp participatie door zich in te zetten voor nieuwe manieren van inspraak zoals de burgeragendering en het burgerberaad. En zette zich in  voor meer sportvelden en accommodaties in Utrecht. Afgelopen maand presenteerde hij nog het actieplan: ‘Meer Utrechtse kinderen in beweging!’ Naast zijn politieke werk was Has de afgelopen jaren als bestuursadviseur werkzaam voor de landelijke Natuur en Milieufederaties waar hij zich bezighoudt met thema’s als klimaat en biodiversiteit.
 
Has: “Het is ontzettend eervol dat ik het vertrouwen krijg van de D66 fractie om mij als gedeputeerde in te zetten voor onze mooie provincie. Ik ga met veel energie aan de slag om de provincie duurzamer, groener en toekomstbestendig te maken. Ik wil de stem van de generaties na ons laten horen en kijk er naar uit om te beginnen.”
 
Naar verwachting wordt Has eind augustus geïnstalleerd en vertrekt hij dan uit de stadspolitiek. Hij zal afscheid nemen van de gemeenteraad in een ceremonieel deel van de eerste raadsvergadering na de zomervakantie op 21 september.

Opvolger Achraf Ait Daoua

Achraf Ait Daoua zal Bakker opvolgen als gemeenteraadslid. Hij zal op 6 juli geïnstalleerd worden als commissielid om vervolgens tijdens de raadsvergadering op 21 september officieel geïnstalleerd te worden als raadslid.
 
Achraf: “Ik sta te popelen om als gemeenteraadslid aan de slag te gaan. Bijdragen aan een Utrecht waarin verbinding, veiligheid en democratie niet slechts idealen zijn, maar de fundamenten van onze samenleving. Een stad waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen heeft om te groeien en te bloeien.” Hij zal delen van de portefeuille Ruimtelijke Ordening op zich nemen. Ook zal hij woordvoerder worden op thema’s die raken aan bestuurlijke onderwerpen zoals democratie, participatie, publiekdienstverlening, organisatie, privacy en digitale zaken.
 
Achraf werkt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij heeft daarnaast meegewerkt aan de D66 campagnes van de Tweede Kamerverkiezingen in 2020 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Wat betekent het akkoord van de provincie voor onze stad?

Marianne de Widt (fractievoorzitter), Robert Strijk (hij was in de afgelopen jaren de D66-gedeputeerde) en Has Bakker hebben in de afgelopen weken onderhandeld namens de fractie van D66 Provincie Utrecht. Op woensdagmiddag 5 juli presenteerden zij samen met de onderhandelaars van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA het coalitieakkoord.
 
Veel van wat in het provinciale akkoord staat ondersteunt de inzet van D66 in de stad Utrecht. Zo staan er investeringen in op het gebied van openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. In het akkoord wordt onderschreven dat een goede inpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (met onderdoorgangen!) en de aanleg van de Merwedelijn nodig zijn, en dat daar provinciaal geld voor beschikbaar is. En wordt er meer geld uitgetrokken voor nieuwe natuur en groen.
 
Verder lezen we een focus om de woningbouw in de regio te versnellen, en met een nadruk om dat te doen bij bestaande openbaar vervoersknooppunten. Maar niet langer ligt de nadruk erop om dat alleen binnenstedelijk te doen.
 
Er gaat in het akkoord de nodige aandacht uit naar de polder Rijnenburg waar nu, in lijn met ons stadsbestuur, de provincie volmondig onderschrijft dat daar in het midden en zuiden van de polder bouwplannen voor gemaakt moeten worden. Zoals ook de stad Utrecht wil, moet er in het noorden van de polder gebruik gemaakt worden van de ruimte om er wind- en zonne-energie op te wekken.
 
Voor veel D66’ers zal van belang zijn hoe er door het nieuwe provinciebestuur omgegaan wordt met de grote opgave van de provincie met het klimaat en het milieu. De transitie in de landbouw en waterkwaliteit zijn onderwerpen waar in het akkoord over wordt omschreven wat daar in de komende jaren aan gaat gebeuren.
 
Wat tenslotte ook opvalt is forse investering in de (circulaire) economie, en ondersteuning van initiatieven en organisaties die belangrijk zijn voor een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt.