D66 kritisch over besluit minister over verbreding A27

Het besluit van minister Schultz-Van Haegen (Infrastructuur) om de verbreding van de A27 naar 2×7 rijstroken door te zetten roept bij D66 veel vragen op. De minister besloot dinsdag tot het doorzetten van de verbreding naar aanleiding van het advies dat de commissie-Schoof presenteerde.

2×6 Rijbanen

De commissie-Schoof onderzocht de besluitvorming rond de verbreding van de A27. Op basis van dit onderzoek concludeert de commissie nu dat het alternatief van 2×6 rijbanen binnen de bestaande bak van Amelisweerd te snel is afgevallen. De commissie beveelt daarnaast aan om alsnog een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse  uit te voeren naar de variant waarbij de A27 verbreed moet worden voor 2×7 rijstroken.

Nut en noodzaak

D66-raadslid Bram Fokke: ‘Het rapport roept nog veel vragen op waar we aandacht aan willen besteden. Het is voor ons niet duidelijk dat nut en noodzaak van de verbreding nu voldoende onderbouwd zijn. Zoals de commissie-Schoof duidelijk aangeeft is zo’n MKBA daarvoor inderdaad van groot belang.

D66 dankt de commissie-Schoof voor het vele werk dat zij de afgelopen tijd heeft verricht.