D66 blij met onderzoek minister naar verbreding A27 ‘binnen de bak’

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) laat alsnog onderzoeken of het mogelijk is om de A27 bij Amelisweerd op te waarderen naar twee keer zes rijstroken zonder de bak bij Amelisweerd te verbreden. D66 is blij dat de minister deze optie wil overwegen. Met een oplossing ‘binnen de bak’ kan natuurgebied Amelisweerd beter beschermd worden.

Binnen de bestaande bak

In 2010 heeft D66 ingestemd met de milieueffectrapportage A27. D66 verbond hieraan destijds wel de voorwaarde dat er een onderzoek uitgevoerd zou moeten worden naar de mogelijkheid om de weg op te waarderen binnen de bestaande ‘bak’ waarin de huidige snelweg ligt. Dit voorstel kreeg toen brede steun in de Utrechtse gemeenteraad.

Besluitvorming A27

De minister heeft de variant ‘2×6 binnen de bak’ echter nooit serieus onderzocht. Daarom heeft het college van B&W in Utrecht in 2012 zelf opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek. D66-kamerlid Stientje van Veldhoven heeft in de Tweede Kamer verzocht om de uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij het onderzoek van de commissie Schoof naar de recente besluitvorming rondom de A27.

Groener en goedkoper

D66-raadslid Bram Fokke: ‘Het onderzoek toont nu aan wat D66 altijd al heeft gezegd: dat een verbreding binnen de bak groener en goedkoper is dan verbreding van de bak. Wij hopen dat de minister en de PvdA dit nu eindelijk ook inzien. Deze optie is beter voor de luchtkwaliteit, beter voor de natuur en bespaart de schatkist bovendien 500 miljoen euro’.

Lees hier de brief van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer.