Blog Venita Dada-Anthonij

Inmiddels zijn de nieuwe raadsleden begonnen met hun werk in de gemeenteraad. De komende tijd kijken zij terug op hun eerste weken en schrijven hier een blog over.

Geluk met mijn portefeuilles

Het is nu bijna 2 maanden sinds de beëdiging. Enerzijds is de tijd omgevlogen en anderzijds lijkt het een enorme tijd geleden wanneer ik terugdenk aan hoe volgepland mijn weken sindsdien zijn geweest.

Het inwerktraject, wat overigens fantastisch georganiseerd was door de griffie (waarvoor veel waardering), de mailtjes die continu mijn mailbox vullen, fractievergaderingen, de eerste vragenuren, werkbezoeken, telefoongesprekken en ook de eerste raadsvergadering zorgen ervoor dat ik me geen moment hoef te vervelen.

Ik heb het geluk dat ik portefeuilles heb gekregen waarmee ik groepen inwoners mag vertegenwoordigen die ik een extra warm hart toedraag. Het gaat hierbij om de portefeuilles jeugd(zorg), werk & inkomen, maatschappelijke opvang, asiel & integratie en inclusie & diversiteit. Portefeuilles, die me aan het werk zetten op onderwerpen waarop genoeg te doen is voor de Utrechtse inwoners.

Huisvogel Cookie

Zo bracht een van de eerste werkbezoeken mij naar Altrecht en het leger des heils, in het kader van maatschappelijke opvang. Het was een werkbezoek dat me lang bij zal blijven.Niet in de laatste plaats door ‘huisvogel’ Cookie en de gastvrijheid op de locaties, maar ook de verhalen van patiënten van Altrecht en de gasten van het Leger des Heils, over waar ze allemaal mee te maken krijgen, hebben een enorme impact op me gehad. Het deed me beseffen, dat het leven voor sommigen een omgekeerde loterij is. En dat simpele pech ertoe kan leiden dat je de hulp van deze instanties nodig hebt om uiteindelijk weer een leven op te bouwen. Ik schreef daarover op social media het volgende: “Daklozen zijn mensen, die helaas minder geluk in het leven hebben gehad dan jij en ik. Ook zij hebben het recht gehoord en gezien te worden in onze stad en maatschappij.” En daar blijf ik bij.

Een van de redenen dat ik in 2015 lid werd van D66 was de inzet van de partij op gelijke en daarmee eerlijke kansen voor iedereen. En dus vooral ook voor hen die het minder hebben getroffen in het leven. Nu mag ik me als raadslid hiervoor inzetten en zal dat zo goed mogelijk proberen te doen voor deze groep, maar zeker ook voor Utrechters die buiten deze groep vallen.

Flinke klus

Hoewel deze ervaring alleen valt onder mijn portefeuille maatschappelijke opvang, heb ik niet alleen maar oog voor dit onderwerp. Ook de andere portefeuilles hebben mijn aandacht en ook daar besteed ik de nodige tijd aan. Zo ben ik tijdens reces bezig geweest met het doorlezen van de jaarnota en het schrijven van schriftelijke vragen. Het was een flinke klus, maar meer dan de moeite waard omdat je als beginnend raadslid hierdoor goed inzicht krijgt in wat er op al je portefeuilles is gebeurd het afgelopen jaar. Ik kan je vertellen dat de gemeente meer doet, dan zichtbaar is voor menig inwoner.

De agenda voor de weken tot het zomerreces vult zich alweer snel en ik heb zomaar het vermoeden dat ook die weken weer voorbij zullen vliegen. Dit neemt niet weg, dat ik hoop dat je me weet te vinden met vragen of suggesties. Als volksvertegenwoordiger heb je maar een paar ogen en oren, en weet je lang niet alles. Daarom werk ik graag met je samen aan een nog mooier en fijner Utrecht voor alle inwoners.


[email protected]