Blijf alternatieven in het oog houden!

De gemeenteraad Utrecht heeft het voorkeursalternatief Planstudie Ring Utrecht aangenomen. In de eerste fase Milieu Effect Rapportage (MER) van de Planstudie is gekozen voor het uitwerken van de Oost-variant. Raadslid Bram Fokke: “D66 ziet liever dat er geïnvesteerd wordt in volwaardige alternatieven en niet alleen in asfalt. Helaas hebben wij die keuze in dit geval niet.”

Veel bewoners maken zich terecht zorgen over de aantasting van de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. D66 heeft dan ook hard ingezet op de leefbaarheid rondom de snelwegen. De omgevingsdoelstellingen moeten meegenomen worden in de 2e fase van de MER om inzichtelijk te kunnen maken hoe alle varianten de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Maar er zijn meer aspecten waardoor de leefbaarheid aanzienlijk verbeterd kan worden in de Oost-variant. Een lage maximumsnelheid heeft enorme impact op geluidsoverlast, uitstoot maar ook doorstroming en er moet altijd gekeken worden naar alternatieven in het openbaar vervoer.

Als laatste heeft D66 zich hard gemaakt voor het behouden van de Bak bij Amelisweerd. Een verbreding zou onherstelbare schade aanbrengen in dit unieke rivierbos en het verbreden van de bak is een enorme technische uitdaging die gepaard gaat met grote kosten en risico’s. De mogelijkheden om de doorstroming van de A27 te vergroten van de bestaande bak moeten serieus onderzocht worden.

Wethouder Lintmeijer deed de toezegging de eisen aan het behouden van de leefbaarheid mee te nemen in de onderhandelingen met het Rijk. Hij zal inzetten op een brede vorm van mobiliteit en een nul-meting. Ook sloot hij zich aan bij D66 dat de mogelijkheden van de bak verder uitgediept moeten worden.