Gemeenteraad mag stemmen over uitkomsten pakketstudies: D66 wil OV als alternatief voor meer snelwegen rond Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad behandelde op 7 juli ’09 de Pakketstudies over de bereikbaarheid van Utrecht. De omstreden plannen voor snelwegen door Leidsche Rijn en de Amelisweerd gaan, tot voorzichtige tevredenheid van de Utrechtse D66-fractie, waarschijnlijk niet door. Er blijft echter reden tot ongerustheid.

Raadslid Arjan Kleuver: “Het bleef een wat vaag debat, omdat er niks ter besluitvorming voorlag. Wij zijn blij dat de wegen door Leidsche Rijn en Amelisweerd steeds onwaarschijnlijker worden, maar er is nog heel veel reden tot ongerustheid. Wij zijn bijvoorbeeld mordicus tegen de opwaardering van de Waterlinieweg. Lunetten, Hoograven, Rijnsweerd, de Stadionbuurt: Daar kun je toch geen snelweg doorheen leggen? Sterker nog, die Waterlinieweg moet gedownsized worden. En de snelweg langs Haarzuilens en Vleuterweide is ook nog niet van de baan. Daar is D66 ook zeer tegen.”

Een motie van GroenLinks, D66 en de SP werd gelukkig unaniem aangenomen. Een grote investering in OV als alternatief voor de auto blijft onderdeel uitmaken van de Pakketstudies.

Wethouder De Bondt stelde D66 gerust op het gebied van de invloed van de gemeenteraad. De raad houdt volgens haar de bevoegdheid om voor of tegen de uitkomsten van de pakketstudies te stemmen. Zonder deze toezegging had D66 een motie ingediend.

Lees hieronder de
tekst van de motie:

Motie: alle alternatieven op tafel
Nr. 2009/ M24

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 7 juli 2009 voor een debat over de bestuursovereenkomst Pakketstudies,

Spreekt als zijn mening uit dat:
het Niet Verbreden alternatief, inclusief de OV +++ variant en de “Kracht van Utrecht”variant, volwaardig mee gewogen moet worden in de bepaling van het voorkeursalternatief,


En draagt het college op:
binnen het UVVB zich ervoor in te spannen het Niet Verbreden alternatief, inclusief de OV +++ variant en de “Kracht van Utrecht” variant, volwaardig mee te laten wegen in de bepaling van het voorkeursalternatief.

en gaat over tot de orde van de dag.

P. van Corler (GroenLinks), Arjan Kleuver (D66), M. Eggermont (SP)