Kim Schemkes

Kim Schemkes - Beeld: Liesbeth Wattimury

D66 is bij uitstek de partij waar een ieder welkom is en waar ruimte is voor individuele initiatieven: je stem wordt gehoord.

  • 41 jaar
  • Tiel
  • Tiel
  • Zij/haar

Tiel heeft de potentie om aantrekkelijk te zijn voor passanten (winkelend publiek, dagjesmensen, recreanten), maar maakt hier nog onvoldoende gebruik van.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het beter bewaren en veiligstellen van historische panden c.q. plekken binnen onze gemeente;  
  • Een aangenamer leefklimaat voor binnenstadbewoners: het terugdringen van overlast (verkeer, drugs).
  • Meer veilige speelplekken voor kinderen in/rondom de binnenstad.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?