Inleiding

Kandidaten - Beeld: D66 Teylingen


Je bent thuis in Teylingen als je kunt zijn wie je bent, eigen keuzes mag maken, de kans krijgt jouw talenten te ontwikkelen, woont in een veilige leefomgeving en duurzaam mee kan doen. Ons verkiezingsprogramma formuleert een progressief en sociaal antwoord op actuele uitdagingen in Teylingen, zoals het veranderende klimaat, de woningmarkt, bereikbaarheid, groeiende maatschappelijke tegenstellingen en de coronapandemie. In dit verkiezingsprogramma staat hoe wij deze uitdagingen aanpakken.

Onze topprioriteit is om in zowel de koop- als huursector nieuw woningaanbod te creëren en het woningtekort in Teylingen aan te pakken. Wij kiezen voor een gemeente die draait op schoon opgewekte energie en waar de straten en wijken gevuld zijn met veel groen. Ook investeren wij in maatregelen die inwoners de kans geven gezonde keuzes te maken. D66 wil meer beweegtoestellen in buurten, versterking van het wandel- en fietsnetwerk, uitbreiding van de binnensportaccommodaties en voorlichting over gezond eten.

D66 zet onderwijs al jaren op één. Elke Teylingse school moet voor ieder kind een veilige leeromgeving zijn. School is niet alleen een plek waar kinderen leren rekenen en schrijven, maar ook de plek waar kunst, cultuur, techniek en natuur een belangrijke rol spelen. In dit programma maken wij keuzes voor gelijke kansen voor iedereen. Daarbij zien wij dat versterking van het veiligheidsgevoel belangrijk is en dat investeringen in wijkagenten en boa’s noodzakelijk zijn voor een echt vrije gemeente.

Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van gesprekken met heel veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit onze gemeente. Teylingse D66’ers hebben die gesprekken omgezet in plannen voor een gezonde en groene gemeente.
 
Ons verkiezingsprogramma is opgebouwd langs de volgende zes speerpunten:

1.         Meer groen
2.        Gezonder en schoner
3.        Wonen en bloeiende economie
4.        Gelijke kansen
5.        Veilig en samen
6.        Goed onderwijs.
 
Wij gaan de komende vier jaar graag met een zo groot mogelijk team aan de slag met de uitvoering van deze speerpunten. D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Doe jij met ons mee?