Bart van der Ploeg

Bart van der Ploeg - Beeld: D66 Teylingen

Een korte introductie

  • 63 jaar
  • Voorhout
  • Voorhout
  • Hij/hem

Geboren en getogen in Voorhout en hier samen met mijn vrouw Jacquelien en zoon Jasper met zeer veel plezier wonend. Een mooi en rustig dorp midden in de Randstad met de belangrijkste voorzieningen dichtbij.

In de huidige raadsperiode hebben we als D66-fractie veel bereikt. Graag wil ik hier met gedrevenheid een vervolg aan geven. Daarom stel ik mij met overtuiging en enthousiasme kandidaat voor een derde periode in de Teylingse gemeenteraad.

Veel belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma 2018 – 2022 zijn gerealiseerd. Ik ben bijvoorbeeld zeer blij dat het ons als sociaal-liberale partij is gelukt voor inwoners die het écht nodig hebben sociale- en zorgvoorzieningen op peil te houden. Daarnaast zijn diverse woningbouwprojecten in uitvoering en wordt geïnvesteerd in een duurzamere gemeente.

Toch zijn er nog voldoende D66-thema’s die extra aandacht verdienen. Zoals transformatie en innovatie in de zorg, behouden van een gezonde en groene leefomgeving, gezonde financiën, bestuurlijke vernieuwing, verdere uitvoering van de duurzaamheids- en economische agenda’s, regionale samenwerking en de energietransitie. Hieraan wil ik de komende jaren een positieve en actieve bijdrage leveren.

D66 is ambitieus, optimistisch en zoekt de samenwerking met andere politieke partijen, inwoners en verenigingen. Als u dit net als ik ook belangrijk vindt, kies dan op 14 tot 16 maart samen met mij voor D66 Teylingen!

De Boerhaavetuin, een historische, rustgevende en groene plek in het centrum van Voorhout. Door inwoners van de regio Zuid-Holland West tot het mooiste plekje van de regio gekozen. Als bestuurslid en vrijwilliger van Stichting Het Boerhaavehuis ben ik actief betrokken bij het beheer en behoud van huis en tuin.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

  • Een Masterplan Wonen voor het realiseren van een gevarieerd woonaanbod
  • Goede kwaliteit dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties leveren, deze verder ontwikkelen en hen hierbij actief betrekken
  • Het meer inzetten op ehealth en innovatie in de zorg. Hierdoor kan goede zorg geleverd worden en kunnen mantelzorgers en zorgverleners ontlast worden

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Afstand gemeente(bestuur) en inwoners verkleinen. Duidelijk communiceren en inwoners, ondernemers en verenigingen meer en actief betrekken bij de keuzes en besluitvorming in onze gemeente
  • De houding van de gemeente bij vergunningverlening moet ‘ja, mits’ en geen ‘nee, tenzij’ zijn
  • Meer innovatie, eHealth en maatwerk toepassen in de zorgverlening aan kwetsbare inwoners

Ik heb voor D66 gekozen omdat het een partij is die verantwoordelijkheid durft te nemen en nadenkt over de beste oplossingen. Een partij redenerend vanuit een sociaal-liberale visie, uitgaan van en vertrouwen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Daarnaast is D66 solidair met mensen die écht hulp nodig hebben en heeft zij een internationale en optimistische toekomstvisie waarbij onderwijs, zorg & welzijn en duurzaamheid belangrijke speerpunten zijn.

In het oog van de orkaan van Jan Rotmans. In dit boek beschrijft hij op inspirerende wijze en met visie de transitieprocessen waarin de Nederlandse maatschappij zich bevindt op weg naar een duurzamere samenleving.

Musical Joseph uitgevoerd door de Theaterschool Teylingen. Naast dat het een mooi verhaal is en door amateur spelers goed en met enthousiasme uitgevoerd is, heeft de Theaterschool Teylingen een achterliggende visie en doelstelling die hiermee in de praktijk gebracht worden.