Theo Adamse

Theo Adamse - Beeld: D66 Teylingen

Een korte introductie

  • 75 jaar
  • Lisse
  • Voorhout
  • Hij/hem

Ben al meer dan 50 jaar lid van D66. Heb de nodige ervaring en expertise en heb ook de tijd om die in te zetten voor de gemeente Teylingen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het Boerhaavehuis. Een rustige en historische plaats in Voorhout. De goed bewaarde woning van de meest bekende inwoner van Voorhout.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gelet op de ligging en de goede verbindingen is en kan Teylingen een gemeente blijven met een aantrekkelijke woonomgeving en voldoende recreatiemogelijkheden in de gemeente zelf en in de nabije omgeving.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik zou er graag aan willen bijdragen dat de gemeente er voor de inwoner is en niet andersom.
  • Verder het zorgen voor het voldoende aanbod van woningen voor alle leeftijds- en inkomenscategorieën.
  • Bij het sociaal domein meer aandacht voor de menselijke maat.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik ben bijna vanaf het begin lid van D66 en ben destijds lid geworden om de beweging te steunen om de politiek(e)verhoudingen grondig te veranderen en er voor te zorgen dat de burger meer invloed krijgt. Dat is ten dele gelukt, D66 is nu een politieke partij geworden die invloed heeft, maar in mijn ogen mag niet vergeten waarom en waarvoor van Mierlo de beweging is gestart.

Wat is jouw favoriete boek?

1984 van George Orwell. Ik heb het gelezen voor 1984, het jaar dat in het boek wordt beschreven en er sprake is van een totalitair systeem. Het is een waarschuwing voor een ieder dat wij een dergelijke maatschappij moeten voorkomen. Ik ben vroeger vaak in het voormalige Oostblok geweest en heb gezien wat een dergelijke regime met mensen doet. De toeslagenaffaire heeft ook aangetoond wat het betekent als een burger wordt vermorzeld door de overheid.