Marleen van Steeg

Marleen van Steeg - Beeld: D66 Teylingen

Een korte introductie

 • 56 jaar
 • Waddinxveen
 • Voorhout

Het gaat mij aan het hart hoe hard onze leefomgeving door de jaren heen achteruit is gegaan ten koste van alles efficiënter maken en meer produceren. Hoe dat zijn weerslag vindt in de toename van de enorme energieconsumptie en hoeveelheid afval en daarmee vervuiling; de drastische afname van groen, planten en dier- en insectensoorten; in de verstening van onze wijken; verkeersonveiligheid. Het heeft ons nu ook gesteld voor de moeilijkste opgave: om af te gaan van fossiele brandstoffen. Met de verstrekkende gevolgen voor hoe wij wonen en leven: hoe kunnen we onze wijze van wonen veranderen zodat we andere energie- en warmtebronnen gebruiken? Dat we veel meer gaan denken in hergebruik?

Ik word enthousiast van de opmars van ontwikkelingen op het gebied van hergebruik, zoals in bouwen, in energie- en warmteopslag. Ik vind het belangrijk om Teylingen toekomstbestendig te verkrijgen wil ik mij inzetten om daartoe de juiste keuzes en investeringen te maken.
Ik word ook enthousiast van de vele mensen die ook verandering willen naar een groenere en bio-diverse leefomgeving en daar goede ideeën en initiatieven voor hebben. Onder de mensen zijn veel waardevolle inzichten. Daar moet meer gebruik van gemaakt worden.
De grote vraagstukken waar we voor staan als gemeenschap: de energietransitie, ons weerbaar maken voor de klimaatverandering, de zorg voor onze medemens die het niet alleen meer kan, kunnen we alleen maar collectief aanpakken. Ik vind het daarom belangrijk om in alle opgaven waar de gemeente voor staat te kijken hoe inwoners er bij te betrekken. Dat er actief geleid wordt op collectieve inbreng om de Teylingse gemeenschap toekomstbestendig te maken.

Lievelingsplek in je gemeente?

Ik heb een lievelingsrondje dat ik graag fiets: vanuit Voorhout over het spoorpad ter hoogte van Klinkenbergplas langs de kippen, door Warmond, over de Wasbeeklaan, richting de Kaag, via Hellegatspolder en de 3e Poellaan naar de Ruïne van Teylingen, over de Frank van Borselenlaan terug naar Voorhout. Ik hou van de variatie buiten en in de dorpen te zijn, buiten zijn en in beweging.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

 • De kans zich te ontwikkelen tot één van de gemeenten in de top van waar het fijn wonen is naar de maatstaven van de 21ste eeuw: met nieuwe woonwijken en renovatie die naar de laatste inzichten ontworpen en gebouwd zijn.
 • Een gemeente te zijn die een divers woningaanbod mogelijk maakt zodat verschillende doelgroepen zoals jongeren, spoedzoekers, ouderen een thuis kunnen vinden. Dat er ook ruimte geboden kan worden aan bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap.
 • Een gemeente te worden waar je je veilig en goed in kunt verplaatsen: voorrang aan langzaam verkeer; 30 Km Tenzij; meer mogelijkheden voor fiets en lopen.
 • Een gemeente die oplossingen ziet in het verbeteren van de openbare ruimte oppakt vanuit een groene, biodiverse blik.
 • Alle goede ontwikkelingen die ingezet zijn op het Sociaal Domein door Arno van Kempen door te zetten.
 • De gemeente kan van de ruïne van Teylingen een mooi initiatief maken dat voor Teylingers als voor mensen van buiten een aantrekkelijke trekpleister kan worden om te bezoeken en om activiteiten te ontplooien.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

 • Vergroten van woningaanbod. Vooral voor doelgroepen als jongeren, ouderen, spoedzoekers. Sturen op het realiseren van woningen die betaalbaar zijn voor deze groepen. Sturen op realisatie-oplossingen met meer houtbouw, in ontwerp flexibel in te delen, energie-neutraal.
 • Stappen zetten in de energietransitie, vooral voor bestaande woningen.
 • Teylingen 30 km tenzij. Teylingen inrichten voor langzaam verkeergebruik. Teylingen fiets & wandelgemeente

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij de partij die realistisch vooruitkijkt en oog heeft om de maatschappelijke opgaven waar we voor staan in win-win voor iedereen op te willen lossen. Ik hou van de ambitie die de mensen in de partij hebben om te zorgen dat onze samenleving in zijn geheel vooruitgaat op het welzijn en rechtvaardigheid van mens en natuur. Ik hou van de sociaal liberale inslag van de partij wat ik heel mooi vervat vind in “laat iedereen vrij maar niemand vallen”.

Wat is je favoriete boek?

Een van de indrukwekkendste boeken die ik gelezen heb is het boek “Weg met Eddy Bellegueule” en eigenlijk ook “Ze hebben mijn vader vermoord” van Edouard Louis. De boeken gaan over de schrijver zelf die uit een arm arbeidersgezin komt uit het noorden van Frankrijk. De boeken maken op heel indringende wijze zichtbaar hoe het in de afgelopen 20 jaar was om in arm milieu op te groeien en de in wezen onmogelijkheid om je daaruit te ontworstelen. Onmogelijk vanuit het harde uitgevoerde politieke beleid en de neoliberale overtuiging dat een ieder zelf in staat is wat zijn leven te kunnen maken.

Laatst bezochte culturele event?

Mijn laatste culturele event bezocht ik vanuit huis met een livestream van het toneelstuk “La Ménagerie de verre” (Glazen speelgoed) van Tennessee Williams door het Internationaal Theater Amsterdam. Ik hou veel van toneelstukken, verhalen en kunst. Vooral om hoe ze de worstelingen in het leven woorden en uitbeelding geven.