Lijsttrekker Edith van Alkemade

Edith Alkemade - Beeld: D66 Teylingen

Beste Teylinger,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Teylingen. Een programma dat tot stand is gekomen dankzij de input van onze leden en vele gesprekken die we gevoerd hebben met vertegenwoordigers vanuit de Teylingse samenleving. Waarvoor mijn hartelijke dank!

Het is duidelijk dat de coronacrisis ons nog steeds in zijn greep houdt en het einde is helaas nog niet in zicht. Het zijn onzekere tijden, maar ik heb de afgelopen periode ook vele mooie
initiatieven voorbij zien komen vanuit de Teylingse samenleving. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het goed zal komen. De crisis laat namelijk ook zien wat we belangrijk vinden,
wat we koesteren en waar we in moeten investeren. Met dit in ons achterhoofd is ons verkiezingsprogramma tot stand gekomen. Een programma met ambitie, sociaal gevoel en een
progressieve blik.

Want ondanks het feit dat we middenin een pandemie zitten, is Teylingen een fijne gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Een veilige, sociale en gezonde gemeente met volop mogelijkheden voor iedereen om zich te blijven ontwikkelen en waar goed onderwijs de basis is. Teylingen is ook een gemeente met een bruisend verenigingsleven, waar vele vrijwilligers zich met veel enthousiasme inzetten.

Voor D66 Teylingen is ‘samen’ hét sleutelwoord. Naast de coronacrisis, staan we voor vele andere uitdagingen. Hoe gaan we de problemen op het gebied van onder andere wonen, duurzaamheid, veiligheid, zorg & welzijn, de energietransitie, de jeugdzorg en mobiliteit aanpakken? In ons verkiezingsprogramma hebben wij onze visie hierop verwoord. Maar we kunnen het niet alleen. Hier is vergaande samenwerking voor nodig. Niet alleen met de andere politieke partijen, maar ook met inwoners, ondernemers en verenigingen.

Het vertrouwen in de politiek is het afgelopen jaar schrikbarend gedaald. Het moet en het kan ook anders door op een betrouwbare en transparante manier politiek te bedrijven. Dit doen we met elkaar. Want D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Doe je met ons mee?

Edith Alkemade
Lijsttrekker D66 Teylingen