Ruben Kroeze

Beeld: D66 Teylingen

Een korte introductie

  • 31 jaar
  • Leiden
  • Voorhout
  • Hij/hem

Een gemeente waar we samen veilig kunnen wonen, iedereen gelijkwaardig mee kan doen en waarin jij jezelf mag zijn. Misschien klinkt het haast wel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We moeten samen elke dag hard werken om waarden als vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te borgen. Graag zou ik daar in de rol van raadslid een bijdrage aan leveren en ben namens D66 verkiesbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het eiland Koudenhoorn. Het gevoel van ‘buiten zijn’ in je eigen gemeente. Heerlijk!

Teylingen biedt alles om prettig te wonen, maar natuurlijk zijn er ook uitdagingen. We moeten aan de slag met:
– Onze veiligheid waarborgen
– Verder investeren in betere isolatie van huizen en zorgen voor voldoende opwek van schone energie
– Meer groen aanleggen, zodat we de negatieve gevolgen van het veranderende klimaat op onze woonomgeving kunnen opvangen

Samen werken aan een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid voor iedereen, zonder iemand anders daar tekort mee te doen.

‘De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen’ – Bart Van Loo. In dit boek wordt op een prachtige, humoristische en aansprekende manier vertelt hoe de ontstaansgeschiedenis van Nederland eruit ziet. Erg interessant en relevant om te lezen!