Wonen en bloeiende economie

Een gemeente die ruimte geeft aan duurzame groei en innovatie wordt nog aantrekkelijker om in te wonen, ondernemen en recreëren. Het is onze topprioriteit om in zowel de koop- als huursector nieuw woningaanbod te creëren en het woningtekort in Teylingen aan te pakken. D66 wil een gemeentelijk Masterplan Wonen waarbij het woningaanbod voor jongeren, senioren en spoedzoekers vergroot wordt.

Een groeiende gemeente heeft ook behoefte aan voldoende voorzieningen en winkelaanbod. De lokale economie wordt verder versterkt door het afschaffen van onnodig beperkende regelgeving en door de introductie van één centraal adviesloket voor ondernemers. Ook het verder ontwikkelen van de toeristische sector ziet D66 als een economische kans. Samen zorgen we voor gezonde groei van de gemeente Teylingen en een bloeiende economie.

Een prettig leven in Teylingen, begint bij een goede gezondheid. Wij investeren in maatregelen en voorzieningen die inwoners de kans geven gezonde keuzes te maken.

Het is onze topprioriteit om in zowel de koop- als huursector nieuw woningaanbod te creëren en het woningtekort in Teylingen aan te pakken.

In onze gemeente krijgen alle inwoners de kans gelijkwaardig mee te doen, zodat er ruimte is om ieders individuele talent te benutten en regie over het eigen leven te voeren.

Saamhorigheid en veiligheid zijn onmisbare schakels voor een prettige Teylingse samenleving. D66 kiest voor samenwerking, elkaar versterken en ontmoeten.

D66 wil dat elke Teylingse school voor ieder kind een veilige en inspirerende leeromgeving is.

Meer bomen en struiken in Teylingen geven een fijne leefomgeving met gezonde lucht en extra biodiversiteit. D66 Teylingen kiest daarom voor een groenere gemeente.

Een prettig leven in Teylingen, begint bij een goede gezondheid. Wij investeren in maatregelen en voorzieningen die inwoners de kans geven gezonde keuzes te maken.

Het is onze topprioriteit om in zowel de koop- als huursector nieuw woningaanbod te creëren en het woningtekort in Teylingen aan te pakken.

In onze gemeente krijgen alle inwoners de kans gelijkwaardig mee te doen, zodat er ruimte is om ieders individuele talent te benutten en regie over het eigen leven te voeren.

Saamhorigheid en veiligheid zijn onmisbare schakels voor een prettige Teylingse samenleving. D66 kiest voor samenwerking, elkaar versterken en ontmoeten.

D66 wil dat elke Teylingse school voor ieder kind een veilige en inspirerende leeromgeving is.

Meer bomen en struiken in Teylingen geven een fijne leefomgeving met gezonde lucht en extra biodiversiteit. D66 Teylingen kiest daarom voor een groenere gemeente.

Toont 6 van 6