D66 Teylingen wil open spreekuur met wijkagent in de buurt

TEYLINGEN – D66 wil investeren in wijkagenten en pleit voor speciale buurtspreekuren. Door te starten met open spreekuren met wijkagenten, krijgen inwoners de kans om op een laagdrempelige manier contact te maken met de politie en eventuele problemen te melden. Het helpt om criminaliteit vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Korte lijnen naar wijkagenten verhogen de leefbaarheid van Teylingen en zorgen voor een sterker veiligheidsgevoel.

De aanpak met buurtspreekuren vraagt om voldoende capaciteit in de basisteams van de politie. Wijkagenten krijgen daardoor meer ruimte om hun rol als aanspreekpunt in de buurt te vervullen. “Veiligheid is een harde voorwaarde voor een vrije samenleving in Teylingen. Ik vind het belangrijk dat wijkagenten de tijd hebben om hun werk goed te doen en benaderbaar zijn voor inwoners. Een buurtspreekuur helpt om de lijnen tussen politie en inwoner kort te houden. De aanwezigheid van wijkagenten in de buurt heeft een preventieve werking, maar maakt ook adequaat optreden tegen overlast en criminaliteit mogelijk”, aldus kandidaat-raadslid Ruben Kroeze (D66).

Een succesvolle uitrol van de preventieve aanpak met wijkspreekuren vraagt om nauwe samenwerking tussen politie, inwoners, boa’s, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en de sociale wijkteams. Door eveneens speciale jeugdwijkagenten aan te stellen in Teylingen, komt er meer focus op het veilig en gezond laten opgroeien van jongeren. Juist bij jongeren is het belangrijk om signalen van eventueel crimineel gedrag vroegtijdig op te merken en ze de kans te geven een goede plek in onze samenleving te vinden. Samen houden we de leefbaarheid in Teylingen ook in de toekomst op een hoog niveau.

Beeld: D66 Teylingen