Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

D66 staat voor zorgvuldig en toekomstgericht financieel beleid. D66 staat voor een betrouwbare en transparante overheid en voor belastingen die niet hoger dan nodig zijn. Daarom streven we naar zorgvuldig, toekomstgericht en eerlijk beheer van de Schiedamse gemeentefinanciën.

Schiedammers waarderen een transparante en toegankelijke gemeente en politiek. Het doel: Schiedammers weten de weg om hun wensen en behoeften kenbaar te maken en worden professioneel en adequaat gefaciliteerd door de gemeente.

D66 staat voor zorgvuldig en toekomstgericht financieel beleid. D66 staat voor een betrouwbare en transparante overheid en voor belastingen die niet hoger dan nodig zijn. Daarom streven we naar zorgvuldig, toekomstgericht en eerlijk beheer van de Schiedamse gemeentefinanciën.

Schiedammers waarderen een transparante en toegankelijke gemeente en politiek. Het doel: Schiedammers weten de weg om hun wensen en behoeften kenbaar te maken en worden professioneel en adequaat gefaciliteerd door de gemeente.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.