Hoofdstuk 8: We blijven investeren in de Schiedammers en in Schiedam

D66 staat voor zorgvuldig en toekomstgericht financieel beleid. D66 staat voor een betrouwbare en transparante overheid en voor belastingen die niet hoger dan nodig zijn. Daarom streven we naar zorgvuldig, toekomstgericht en eerlijk beheer van de Schiedamse gemeentefinanciën.

En dat is nodig. Het alsmaar groeiende takenpakket van de gemeente en de coronacrisis hebben de Schiedamse begroting onder druk gezet: we komen structureel geld tekort.

Dit betekent niet dat we bij de pakken neer gaan zitten. Het realiseren van onze plannen en ambities is mogelijk, als het huishoudboekje van Schiedam ook op orde komt.

Daarom streeft D66 ook de komende jaren naar een begroting in evenwicht, werken we samen met partners aan de hoognodige financiële slagkracht zonder de belastingdruk onnodig te verhogen en zijn we niet bang om lastige keuzes te maken waar dat nodig is. Dit om te kunnen blijven investeren in de Schiedammers en in Schiedam.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. We zorgen ervoor dat tekorten in een deel van de begroting niet als automatisme opgelost worden vanuit een ander deel van de begroting. Schiedammers moeten er daarbij op kunnen vertrouwen dat lokale belastingen niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk.

Te bereiken door:
• Leges mogen ten hoogste kostendekkend zijn;
• In plaats van belastingverhoging als de ‘makkelijke’ oplossing kiezen we zoveel mogelijk voor slimmere en eerlijkere heffingen en voor hervormen en slim bezuinigen op beleid dat onnodig of niet effectief is;
• De verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen dient alleen aangewend te worden voor de hiertoe afgesproken en beschreven doelen. Hier wil D66 ook de komende jaren voor waken.

2. D66 wil de investeringsslagkracht van de gemeente versterken. Daartoe willen we dat Schiedam nog meer samenwerkt met regio, Rijk en Europa.

Te bereiken door:
• Bij het overdragen van taken door het Rijk aan de gemeente hoort een hogere financiële bijdrage van het Rijk aan de gemeente. Schiedam moet zich daarom zoveel mogelijk in Den Haag hard blijven maken voor uitbreiding van het Gemeentefonds (de bijdrage van het Rijk waaruit de gemeente een deel van haar taken betaalt), bijvoorbeeld via Raden in Verzet;
• De gemeente moet samen met andere gemeentes in de regio werken aan investeringen die mede aan Schiedam ten goede komen;
• Als er vanuit de MRDH (Metropool Regio Rotterdam Den Haag) of vanuit het Rijk geïnvesteerd wordt in Schiedam zetten we maximaal in op bijdragen aan additionele projecten in de stad;
• De gemeente en haar partners moeten daarnaast onderzoeken waar (nog meer) Europese subsidies geworven kunnen worden. Bijvoorbeeld uit het voor het crisisherstel bestemde Europese Recovery and Resilience Fund en de Nederlandse plannen daarvoor, het Just Transition Fund (onderdeel van de Europese Green Deal) en/of uit REACT-EU (crisisherstelmiddelen voor de Europese regio’s).