Koen van Baekel

Koen van Baekel - Beeld: Frank van ’t Hof

Ik ben in 2006 lid geworden van D66 vanuit de overtuiging dat kansengelijkheid de randvoorwaarde is voor een eerlijke en vrije samenleving.

  • 39 jaar
  • Velsen
  • Schiedam
  • Hij/hem

Deze overtuiging komt niet uit de lucht vallen. Van de plaatselijke bibliotheek tot aan de universiteit: de kansen die ik heb gekregen begonnen lokaal, bij wijze van spreken om de hoek. En ze vallen wat mij betreft perfect samen met het streven van D66: laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Met dat streven in het vizier wil ik mij in de gemeenteraad inzetten voor Schiedam!

Lievelingsplek in Schiedam (en waarom?)

Ik kan niet kiezen. Koffie drinken op de Hoogstraat of in de Korenbeurs. Of allebei. Schiedam heeft een centrum waar ik graag met mijn vrouw en dochter wandel. Terwijl we net zo vaak het groen opzoeken: Beatrixpark, Julianapark of Schiedams Midden-Delfland – voor langere wandelingen of hardlooptochten in zon, regen of sneeuw. Schiedam is ontzettend mooi in elk seizoen van het jaar!

Welke kansen zie ik voor Schiedam?

Ik woon hier nu een aantal jaar en ben al tot de conclusie gekomen: Schiedam is een fantastische stad en Schiedammers zijn fantastische buren, actieve ondernemers, keiharde werkers, gezellige bezoekers en nog veel meer. De stad heeft veel potentie waar we ruimte aan moeten bieden. We houden hier van onze vrijheid, gelukkig!

Er zijn ook uitdagingen: door de verschillen tussen verschillende delen van de stad en tussen verschillende gemeenschappen kan het gebeuren dat mensen langs elkaar heen leven of elkaar niet begrijpen. En de exacte cijfers van je postcode betekenen nog steeds veel: een betere of slechtere start in het leven, toegang tot beter of minder goed onderwijs, veel of weinig cultureel aanbod, betere bereikbaarheid of ‘mobiliteitsarmoede’, en ga zo maar door.

Dat is wat mij betreft de kans voor Schiedam, die zich als volgt laat samenvatten: iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen! Hieronder drie punten waar ik me voor in wil gaan zetten.

Wat zijn drie zaken die ik als raadslid wil veranderen?

  • Er zijn te weinig woningen. Ik wil dat Schiedam woningen blijft bijbouwen en daarbij geschikte woonopties biedt voor iedereen. Met name de doorstroming naar meer middenklasse woningen verdient veel aandacht. Daarmee ontstaat in Schiedam voldoende aanbod voor starters en doorstromers, en komt er ruimte voor gezinnen en vitale ouderen. Nieuwe bouwprojecten moeten wel duurzaam opgezet en zorgvuldig ontworpen worden. Schiedam kan zich blijven onderscheiden met bijzondere projecten die aansluiten op de bijzondere geschiedenis van onze stad – zonder dat ze het historische karakter van bijvoorbeeld de binnenstad of onze natuur en leefomgeving aantasten.
  • Ik wil me inzetten voor betere bereikbaarheid en mobiliteit voor alle Schiedammers, of je nu in het centrum woont, in Kethel, in Nieuwland of in Zuid. Dat wil zeggen: betere busverbindingen, op de bres voor zowel behoud van de Intercity status van Station Schiedam als een nieuw metro/spoorstation Schiedam-Kethel, een kwaliteitsverbetering op Station Schiedam Centrum, en meer aandacht voor fietsinfrastructuur en deelmobiliteit. Bij nieuwbouw moeten alle vormen van bereikbaarheid hoog in het vaandel staan. En de balans tussen mens en verkeer kan tot slot op veel plaatsen verbeterd worden: meer aandacht voor wandelen en spelen, woonstraten en woonerven, fietsen en groen. Maar ook voor de parkeerdruk die op sommige plaatsen in Schiedam te hoog is geworden.
  • Bij al onze ambities voor Schiedam letten we scherp op het huishoudboekje. We verliezen wat mij betreft niet uit het oog dat de gemeente dit jaar structureel geld te kort komt en dus naar de eigen uitgaven moet kijken. Laten we als begrotingsprincipe hanteren dat tekorten in het ene deel van de begroting niet betaald worden uit een ander deel van de begroting. Daarbij heeft Schiedam zoals veel gemeenten ook meer geld nodig van het Rijk. Per slot van rekening willen we dat de gemeentebelastingen niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk.