Marjolijn Keverling

Marjolijn Keverling - Beeld: Frank van ’t Hof

Met mijn brede ervaring in diverse werkvelden in het lokaal publieke domein en mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik graag als lid van de gemeenteraad bijdragen aan het krachtiger maken van het potentieel van Schiedam en Schiedammers. Feiten spreken voor zich. Idealen, beelden, meningen kunnen en mogen verschillen. Uiteindelijk moeten we het samen doen, op basis van het elkaar vinden op inhoud. Daar sta ik voor. 

  • 60 jaar
  • Sneek
  • Schiedam
  • Zij/haar

Lievelingsplek in Schiedam

Schiedam heeft meerdere mooie plekken, zoals de prachtige historische binnenstad en de gezellige grote (kleine) markt met terrassen bij het oude stadhuis en de Sint Janskerk, het oude dorp Kethel, het mooie stuk stad en haven aan de rivier, het groen in de stad, in parken en nabije polders. Afhankelijk van stemming, weer en tijd is er altijd wel iets wat past.

Welke kansen zie jij voor Schiedam

Met een groeiend aantal inwoners verder ontwikkelen naar een stad waar het prettig toeven is, waar mensen graag willen wonen, waar in de stad of omgeving voldoende werk is en diverse activiteiten om aan mee te doen, waar bezoekers graag komen. Een Schiedam die haar jeneverhistorie goed in de etalage weet te zetten, waar Schiedammers met trots bijdragen aan allerlei toekomstgerichte ontwikkelingen én er voor elkaar zijn. Ofwel, een ondernemend nog groener, sociaal en gezond sterker en veiliger Schiedam

Wat betekent D66 voor jou?

Een tolerante pragmatisch verbindende partij, sociaal en vooruitstrevend, waarbij zingeving belangrijk is, je de vrijheid hebt om te zijn wie je bent en je eigen mening te uiten, een recht dat ook plichten met zich meebrengt, zonder dat geen vrijheid. Een partij die streeft naar gelijke kansen en fatsoenlijke politiek. Met zeggenschap voor en door burgers, waarbij de politiek of openbaar bestuur van de burgers is, en niet andersom. Een partij die bereid is verantwoordelijkheid te nemen en nieuw (waar nodig zoekend) leiderschap durft te tonen. Een partij die door diepgaand te luisteren belangen-overstijgend en richtinggevend de kracht van diversiteit weet te verbinden naar een betere kwaliteit. Een partij die in een steeds complexere wereld in transitie met veel onzekerheden, zoekend en lerend richting durft te kiezen voor een noodzakelijk duurzame samenleving met elkaar en in relatie met onze hele omgeving. Een club die het beste bij mij persoonlijk past, alhoewel ik bij andere partijen ook zeker raakvlakken zie. 

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Presence, een ontdekkingsreis naar diepgaande veranderingen in mensen en organisaties, Peter Senge, e.a., (2006). 
Een prachtig boek dat je rustig moet lezen. In Presence draait het om de vraag hoe de wereld zou kunnen veranderen als we als individu of gemeenschap zouden leren putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen. Om te kunnen komen tot een op de toekomst georiënteerd ander, duurzaam perspectief is het loslaten van zekerheden een eerste stap. Daarmee komt ruimte beschikbaar voor het laten ontstaan van nieuwe mogelijkheden en ontdekken van nieuwe verbindende conceptuele kaders, waarbinnen gefragmenteerde academische disciplines kunnen worden geïntegreerd. 
Het voert te ver om hier verder op in te gaan. Voor mij is dit boek enorm inspirerend en vormend geweest voor mijn professionele, persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Iets wat ik altijd meedraag.