Artikel 1 Grondwet in de raadszaal

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Door Anouschka Biekman / Zoals ook gepubliceerd op de Schiedammer Online

Op 12 januari was de bijeenkomst ‘Inclusief gemeentebeleid’ van RADAR. Het was een interessante bijeenkomst die verschillende vormen en gebieden van racisme en discriminatie bespreekbaar maakte. Met als belangrijkste vraag: “Hoe kun je als gemeenteraadslid een bijdrage leveren aan een inclusieve lokale samenleving?”

Tijdens de bijeenkomst deed de Nationale Coördinator tegen Discriminatie en Racisme een oproep naar de burgemeesters. Zijn ervaring is dat gemeentes namelijk de neiging hebben om de aanpak van discriminatie en racisme uit te besteden volgens de wettelijke taak. Dit betekent dat de aanpak wordt uitbesteed aan anti-discriminatie bureaus zoals RADAR en dat het onderwerp niet hoog op de bestuurlijke agenda staat.

Dit beeld is ook in Schiedam herkenbaar. Daarom heeft D66 Schiedam dit onderwerp continu onder de bestuurlijke aandacht gebracht. Alhoewel de gemeente zeker stappen heeft gezet om inclusiviteit te bevorderen, door de ondertekening van het Diversiteitscharter en te investeren in de stad als regenbooggemeente, heeft de gemeente nog veel werk te verzetten.

Zo geeft 30% van de Schiedammers aan zich niet thuis te voelen in de stad. Daarnaast valt uit de discriminatiemonitor 2020 te lezen dat 56% van de meldingen en bijna de helft van de politieregistraties betrekking heeft op de discriminatiegrond ‘herkomst’ of ‘huidskleur’. Dit zijn allemaal zorgelijke ontwikkelingen die ten koste gaan van de verbondenheid in Schiedam. Gelukkig kan de gemeente die verbondenheid wel laten zien in het Stadskantoor.

Het Stadskantoor en in het bijzonder de Aleidazaal, is het huis voor alle inwoners van Schiedam. Zonder onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Artikel 1 van de Grondwet legt het gelijkheidsbeginsel vast. Hierdoor krijgen de wetgever, het bestuur en de rechters de opdracht mensen in gelijke gevallen op, een gelijke manier te behandelen.

Daarom is D66 Schiedam blij met de toezegging van burgemeester Lamers om artikel 1 van de Grondwet een prominente en permanente plek te geven in de raadszaal. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep van een groot aantal gemeenten en de oproep van Amnesty International en de VNG. Het opnemen van Artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal, is een krachtig signaal, als aanvulling op de Nederlandse en Schiedamse vlag.

Op deze manier kan de raad laten zien wat ons bindt en wat Schiedammers van de raadsleden mogen verwachten. Wat D66 Schiedam betreft, raadsleden die oog hebben voor het welzijn van alle Schiedammers ongeacht etniciteit, gender, beperkingen, leeftijd of opleiding. Zodat iedere Schiedammer vrij kan zijn in onze mooie stad!